Εκτύπωση
PDF

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ απο την Ειδική Γραμματεία Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εβδομήντα έξι (76) άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ). Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε δεκαέξι (16) Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ανά την Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Οι προβλεπόμενες θέσεις για το γραφείο της Λάρισας είναι δύο (2).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 4-1-2019 μέχρι και 14-1-2019.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αριθ. πρωτ. 119219/8-11-2018 (ΑΔΑ 6ΖΞ8465ΧΙ8-ΜΓΨ), Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018.

Για την εξυπηρέτησή σας παραθέτουμε εδώ:

  1. Την ως άνω Ανακοίνωση 2/2018 της ΕΓΔΙΧ (ΑΔΑ 6ΖΞ8465ΧΙ8-ΜΓΨ)
  2. Το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με σήμανση έκδοσης «30.3.2017».
  3. Το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «22.11.2018» και
  4. Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6.

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα: 2132125651,661 και 713.

πηγή: dslar.gr

Εκτύπωση
PDF

Νέο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018.

 Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το Cedr.

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 10 ημέρες εκπαίδευσης (συνολικά 80 ώρες εκπαίδευσης) και θα διενεργηθεί στις κάτωθι ημερομηνίες:

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019, οπότε και θα ολοκληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά απλή αίτηση ενδιαφέροντος με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), ως τις 20  Ιανουαρίου ώρα 24.00.

Ολες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1.400) ευρώ. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται το άριστης ποιότητας εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του CEDR, το οποίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και διατίθεται μόνο στους εκπαιδευμένους του ΙνΚΑΔΙλ.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 1.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (300002002023578-ALPHA BANK και ibank: GR7101403000300002002023578) . Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη), 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6944.834924 (κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο).

 Τόπος διενέργειας σεμιναρίου: Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 200 ν.4512/2018:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ

 

Με την παρούσα οι αιτούντες αποδέχονται την διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων στα αρχεία του Ινστιτούτου και την επεξεργασία τους από τους αρμόδιους του Ινστιτούτου προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και για τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή καθώς και με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Εκτύπωση
PDF

Χορηγούμενες Ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. Για Το Χρονικό Διάστημα Από 1-11-2018 έως 31-12-2018

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                   

                                                           

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 3672

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                                   Ηλ. Μιχόπουλος

 

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/11/2018-31/12/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 230.140,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

96.140,00 ευρώ

σε 53 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης

16.800,00 ευρώ

σε 17 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

117.200,00 ευρώ

σε 11 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

0,00 ευρώ

σε 0 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου

0,00 ευρώ

σε 0 μέλη

 

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

                                                           

     Η Διευθύντρια

                                                              

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Εκτύπωση
PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ.Σ.Τ.- ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

alt

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΧ.ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 3 ΑΛΙΜΟΣ ΤΤ 174 55

ΤΗΛ. 210 9824002 & 6977 000500

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

                                                                                                           Αθήνα 31-12-2018

Προς

Το Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων

Αξιότιμο Πρόεδρο Κύριο Γουγουλάκη Νικόλαο

Κοιν. Μέλη Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου

 

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς σας αποστέλλω για ενημέρωση σας, τα παρακάτω στοιχεία που αναφέρονται στην επισκεψιμότητα, της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών  της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου Ο Σόλων, με την οποία ο σύλλογος σας είναι συμβεβλημένος.

Σύνολο επισκεπτών

από 01-01-2017 - 31-12-2017 : 1896

από 01-01-2018 - 31-12-2018 :2484

Μέσος όρος μηνιαίων επισκέψεων :207

Ποσοστό αύξησης : 31%

Όπως διαπιστώνετε από την παράθεση των παραπάνω στατιστικών επισκεψιμότητας, γίνεται κατανοητό ότι από τα μέσα του 2018, με την διεύρυνση εκ μέρους μας της πλατφόρμας ενημέρωσης σε όλο το εύρος του Δικαίου, παρατηρείται μία πολύ σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας εκ μέρους των μελών σας.

     Έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ότι η νομολογία - αρθρογραφία, όπως  παρατίθεται μέσα από την τράπεζα μας, δεν υπάρχει σε καμία άλλη βάση δεδομένων.   Στο σύνολο της η νομολογία είναι πλήρως σχολιασμένη με παράθεση των τυχόν contraαποφάσεων ανά απόφαση, και με σχετικές οδηγίες προς τους νομικούς παραστάτες, για να αποφύγουν δικονομικά προβλήματα (κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία άλλη Νομική Τράπεζα πληροφοριών).

    Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την εξαιρετική συνεργασία και να σας ενημερώσουμε για την μεγάλη αλγοριθμική αναβάθμιση που σας είχαμε υποσχεθεί και την οποία ολοκληρώσαμε από 15-10-2018.

     Η αναβάθμιση της πλατφόρμας αναζήτησης στο νέο περιβάλλον, αποτελεί παγκοσμίως την αιχμή της τεχνολογίας και ολοκληρώθηκε μετά από μία μεγάλη επένδυση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων (www.esd.gr) με την συμπλήρωση της πρώτης δεκαετούς λειτουργίας της.

    Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας αυτών, τώρα οι χρήστες μπορούν πλέον να φτάνουν σε ad-hoc Νομολογία-Αρθρογραφία πληκτρολογώντας τα λήμματα αναζήτησης, είτε με μικρούς χαρακτήρες, είτε κεφαλαίους, είτε με τονισμένες λέξεις ή ατόνιστες.

Ακόμα παραμένει η μοναδική Τ.Ν.Π. που σας δίνει την δυνατότητα όχι απλής αναζήτησης αλλά ακόμα και υποβολής νομικού ερωτήματος.

     Επίσης ανακοινώνουμε την διεύρυνση των δεδομένων της και σχεδόν το διπλασιασμό των αποτελεσμάτων, που λαμβάνει ο χρήστης, δίνοντας έμφαση στην νεότερη Νομολογία των πιο πρόσφατων ετών 2008 έως 2018, αφού πρόσφατα εμπλουτίστηκε  με πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων και άρθρων.

    Χρησιμοποιώντας τα κορυφαία συστήματα στην ομαδική αποστολή των εβδομαδιαίων νομικών ενημερώσεων ( Law – Newsletter) στα Email των μελών σας , τα ενημερώνουμε με Νομολογία- Νομοθεσία -Επιστημονική Νομική Αρθρογραφία και Νομικά Νέα, δίνοντας τους την δυνατότητα να παραμένουν ενήμερα για ότι συμβαίνει, όταν συμβαίνει.

    Νομίζουμε ότι αξίζει να αναγνωρισθεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας, ότι είμαστε πρωτοπόροι στην ενημέρωση του Δικηγορικού Σώματος, (αφού κάνεις άλλος δεν παρέχει τέτοιου επιπέδου άμεση ενημέρωση),  αποστέλλοντας ΔΩΡΕΑΝ, εβδομαδιαία ενημερωτικά Newsletters, με ότι ποιο επίκαιρο και σημαντικό νομικό νέο προκύπτει σεόλο το εύρος της δικαιοσύνης (αστικό – ποινικό – διοικητικό –φορολογικό), κάθε αλλαγή της κρατούσας άποψης της νομολογίας των ανωτάτων και ανωτέρων δικαστηρίων μας - σχολασμένες, καθώς και τις επίκαιρες νομοθετικές αλλαγές άμεσου ενδιαφέροντος και εφαρμογής, εμπλουτισμένο και με αρθρογραφία συνεργατών μας - ειδικών επιστημόνων,  καθηγητών  – δικονομολόγων και ανωτάτων δικαστικών, σχετικά με τα προκύπτοντα ζητήματα στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική με σχετικές οδηγίες, όπως επί παραδείγματος χάριν στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση.

 Σας ευχόμαστε μία καλή και ευλογημένη χρονιά.                                                                                                                                                                                    

                                                         Με εκτίμηση

                                                   Μιχάλης Ονουφριάδης

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 03 Οκτώβριος 2023, 19.37 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δεδομένης της πολύ πρόσφατης διεξαγωγής δύο εκλογικών διαδικασιών, της ανάλογης εφαρμογής των κυριότερων διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, αλλά και προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση ολόκληρου του πρακτικού οδηγού από τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν ήδη τυπώσει τα αντίστοιχα πονήματα των βουλευτικών εκλογών, προκρίθηκε – (όπως και
...
( 02 Οκτώβριος 2023, 13.44 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 02 Οκτώβριος 2023, 11.10 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
...
( 02 Οκτώβριος 2023, 09.20 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 02 Οκτώβριος 2023, 08.16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ
...
( 02 Οκτώβριος 2023, 07.44 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
...
( 28 Σεπτέμβριος 2023, 11.06 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 27 Σεπτέμβριος 2023, 10.22 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 27 Σεπτέμβριος 2023, 10.18 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 26 Σεπτέμβριος 2023, 18.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διοργανώνει επαναλαμβανόμενα σεμινάρια για την υποβοήθηση του έργου των Δικαστικών Αντιπροσώπων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος), κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 1) Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες
...
( 25 Σεπτέμβριος 2023, 13.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
...
( 21 Σεπτέμβριος 2023, 14.00 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
...
( 21 Σεπτέμβριος 2023, 14.00 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
...
( 21 Σεπτέμβριος 2023, 07.39 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
...
( 20 Σεπτέμβριος 2023, 14.35 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υπέβαλε σήμερα τεκμηριωμένο αίτημα στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου προκειμένου κατά την επικείμενη κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων να αποδοθεί η προβλεπόμενη στο π.δ. 26/2012 προτεραιότητα στον διορισμό δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (έναντι των λοιπών κατηγοριών, πλην δικαστών). Τούτο διότι: • Από την διάταξη του
...
( 20 Σεπτέμβριος 2023, 12.57 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.