ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ 26-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ

Στα Τρίκαλα σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή,  η Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των αρχαιρεσιών της 26-11-2017 για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, ανακοινώνει τα ονόματα των εκλεγέντων στις παραπάνω αρχαιρεσίες και τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν, καθώς και τα εν γένει αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.

Α. Για την εκλογή του Προέδρου

268 εγγεγραμμένα μέλη.

235 ψήφισαν

5 άκυρα

54 λευκά

ΕΛΑΒΑΝ

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Αποστόλου : 176 ψήφους

Ως εκ τούτου εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων ο κ. Νικόλαος Γουγουλάκης του Αποστόλου, ο οποίος έλαβε το 50% συν ένα των έγκυρων ψηφοδελτίων

 

Β. Για την εκλογή Συμβούλων

268 εγγεγραμμένα μέλη

235 ψήφισαν

7 άκυρα

2  λευκά

ΕΛΑΒΑΝ

1. ΚΑΝΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου (Α.Μ. 395)                       92

2. ΚΑΠΡΙΤΣΑ ΜΑΤΙΝΑ του Γεωργίου (Α.Μ. 417)                       139

3. ΜΟΙΡΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 219)      103

4. ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου (Α.Μ. 157)                   115

5. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου (Α.Μ. 121)       138

6. ΤΡΙΜΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου (Α.Μ. 385)                120

7. ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (Α.Μ. 305)                 190

8. ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη (Α.Μ. 306)                128

9. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου (Α.Μ. 101)           153

Ως εκ τούτου ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ τακτικά μέλη οι παρακάτω:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

1

ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (Α.Μ. 305)            

190

2

ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου (Α.Μ. 101)

153

3

ΚΑΠΡΙΤΣΑ ΜΑΤΙΝΑ του Γεωργίου (Α.Μ. 417)      

139

4

ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου (Α.Μ. 121)

138

5

ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη (Α.Μ. 306)          

128

6

ΤΡΙΜΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου (Α.Μ. 385)

120

7

ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου (Α.Μ. 157)            

115

8

ΜΟΙΡΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 219)

103

Επίσης ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ως αναπληρωματικό μέλος:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΑΝΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου (Α.Μ. 395)

 92

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ          

 

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.