Εκτύπωση
PDF

ΕΚΠΑ: Εκπαίδευση στον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 200 ωρών, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR».

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» και οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού.

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  

 

 

·         Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)

·         Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών

·         Συμβούλους Επιχειρήσεων

·         Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

·         Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, HR, Marketing, IT

·         Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα

·         Πτυχιούχους Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολών Δημόσιας Διοίκησης

·         Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR.

 

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 2η φορά από το Ε.Κ.Π.Α., είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει σύγχρονες προσεγγίσεις, βασισμένες στην εμπειρία από την εφαρμογή του Κανονισμού στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.  Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους.

 

Το πρόγραμμα είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, οι οποίοι:

 

·         Έχουν σαφείς, συνειδητοποιημένους επαγγελματικούς/εργασιακούς στόχους και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους με σκοπό την προσωπική τους εξέλιξη και την καλύτερη τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας

·         Έχουν ήδη κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και επομένως έχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και στόχους και προτιμούν να επιλέγουν οι ίδιοι σε ποια σημεία της εκπαιδευτικής ύλης θα εστιάσουν περισσότερο ή λιγότερο

·         Είναι έμπειροι μαθητές: Χρειάζονται καθοδήγηση στη διαδικασία μάθησης, χωρίς όμως αυτή να έχει τη μορφή της αυστηρής επιτήρησης

·         Έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και θέλουν να τον αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS).

 

Η Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξία:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων.  Αντίθετα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης.  Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, σε εβδομαδιαίες Διδακτικές Ενότητες, καθοδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του. 

 

Η εκπαιδευτική υποστήριξη παρέχεται από τέσσερις εισηγητές διδασκαλίας, επιστήμονες της Νομικής και της Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού, με εξειδικευμένες γνώσεις στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

 

Το Πρόγραμμα διαρκεί εννέα (9) εβδομάδες.

Ξεκινά τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2020.

 

Ευελπιστώντας πως το πρόγραμμα θα φανεί χρήσιμο σε εσάς ή σε κάποιο γνωστό ή συνάδελφό σας, επισυνάπτουμε τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος, που είναι επίσης διαθέσιμος και online, στο https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE.

 

Η επίσημη σελίδα του προγράμματος στο Facebook μπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης (https://www.facebook.com/EKPAgdpr).

 

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.

Υπάρχει ειδική έκπτωση διδάκτρων "early bird" για όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως 20/01/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την online αίτηση εγγραφής.

 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://bit.ly/GDPR_REGISTER

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Εκτύπωση
PDF

Έγγραφα για τη Διαμεσολάβηση

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας της Διαμεσολάβησης , σύμφωνα με το νέο Νόμο 4640/2019.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα.

Εκτύπωση
PDF

ΕΚΠΑ: Εκπαίδευση στον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

alt

 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διάρκειας 200 ωρών, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR» που υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..

 

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τον Μάιο του 2018, επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς και δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων πολιτών της Ένωσης από υπόχρεους του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

 

Ο Κανονισμός προβλέπει για κάθε οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, την ύπαρξη Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), ενώ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει στις εκθέσεις της πως διαπιστώνει ακόμη σημαντικές ελλείψεις ή/και παραλείψεις μέσω των ελέγχων που διενεργεί. 

 

Εκτός του DPO, που πρέπει να είναι άριστα καταρτισμένος στο αντικείμενο, ανάγκη επιμόρφωσης έχουν και οι εργαζόμενοι σε θέσεις-κλειδιά όπου εκτελείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες της Ελλάδας και της Κύπρου.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

·         Δικηγόρους, στελέχη Νομικών Εταιρειών

·         Συμβούλους Επιχειρήσεων

·         Στελέχη τμημάτων Διοίκησης, HR, Marketing, IT

·         Στελέχη ή ιδιώτες που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers - DPOs)

·         Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

·         Στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα που έχουν την ευθύνη τμημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα

·         Πτυχιούχους Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, σχολών Δημόσιας Διοίκησης

·         Φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση στον GDPR

 

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 2η φορά από το Ε.Κ.Π.Α., είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει σύγχρονες προσεγγίσεις, βασισμένες στην εμπειρία από την εφαρμογή του Κανονισμού στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.  Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους.

 

Το πρόγραμμα είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, οι οποίοι:

 

·         Έχουν σαφείς, συνειδητοποιημένους επαγγελματικούς/εργασιακούς στόχους και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους με σκοπό την προσωπική τους εξέλιξη και την καλύτερη τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

·         Έχουν ήδη κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και επομένως έχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και στόχους και προτιμούν να επιλέγουν οι ίδιοι σε ποια σημεία της εκπαιδευτικής ύλης θα εστιάσουν περισσότερο ή λιγότερο.

·         Είναι έμπειροι μαθητές: Χρειάζονται καθοδήγηση στη διαδικασία μάθησης, χωρίς όμως αυτή να έχει τη μορφή της αυστηρής επιτήρησης.

·         Έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και θέλουν να τον αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS). 

 

Η Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξία:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων.  Αντίθετα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, σε εβδομαδιαίες ενότητες, καθοδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του. 

 

Η εκπαιδευτική υποστήριξη παρέχεται από τέσσερις εισηγητές διδασκαλίας, επιστήμονες της Νομικής και της Πληροφορικής, κατόχους Διδακτορικού, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

 

Το Πρόγραμμα διαρκεί εννέα (9) εβδομάδες.

Ξεκινά τη Δευτέρα, 17η Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26η Απριλίου 2020.

 

Ευελπιστώντας πως το πρόγραμμα θα ωφελήσει τα μέλη σας, επισυνάπτουμε τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες (δομή προγράμματος, δίδακτρα, κ.λπ.).  Είναι επίσης διαθέσιμος online, στο https://bit.ly/EKPA_GDPR_STUDY_GUIDE.

 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η επίσημη σελίδα του προγράμματος στο Facebook μπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης (https://www.facebook.com/EKPAgdpr).

 

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την online αίτηση εγγραφής.

 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:

 

https://bit.ly/GDPR_REGISTER

 

Με εκτίμηση,

---
Γιάννης Τσιτσόπουλος

alt

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση & Υποστήριξη Προγραμμάτων Τηλεκπαίδευσης (
e-Learning)
Τηλ.: 697 757 0195
E-mail: 
educert@econ.uoa.gr

 

 

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ 210-8822076 Φαξ 210-8822914

Ηλεκτρ.διεύθυνση:  info@lede.gr

Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2020

Αριθ. Πρωτ. 52

 

Προς

Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων –μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Κύριες και Κύριοι,

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και να αναρτήσετε την παρούσα ανακοίνωση, αναφορικά με την φορολογία των συνδρομών και ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., στην ηλεκτρονική σελίδα του  Συλλόγου σας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα ποσά που χορηγεί ο Λ.Ε.Δ.Ε. ωςπαροχές, ήτοι Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση για ασθένεια, τοκετό, στράτευση και εξωσωμ. γονιμοποίηση  και Εφάπαξ Ενίσχυση για συνταξιοδότηση, μόνιμη ολική ανικανότητα και θάνατο, δεν δηλώνονται ως εισόδημα, όπως αυτά των φυσικών προσώπων του Α 7 του ν.4172/13, καθώς δεν αποτελούν πρόσοδο που προέρχεται από πηγές εισοδήματος, όπως αναφέρεται στα άρ.12,13,21,35,36,37,38,39 και 41 του προαναφερόμενου νόμου.

Ειδικότερα ο Λ.Ε.Δ.Ε. ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του καταστατικού του μεταξύ των άλλων παρέχει οικονομική ενίσχυση στα μέλη του, για κάλυψη δαπανών ή άλλων αναγκών, η οποία όμως ενίσχυση δεν διαθέτει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Για να φορολογηθεί μία πρόσοδος ως «εισόδημα», πρέπει να συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, δηλαδή να έχει περιοδικό χαρακτήρα και να προέρχεται από σταθερή πηγή (κεφάλαιο ή εργασία), της οποίας γίνεται τακτική εκμετάλλευση, όπως γίνεται αποδεκτό από την νομολογία. (Σχετ. ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017/27-6-2017, Εγκ. ΠΟΛ. 1219/6.10.2014, άρθρο 14 ν. 4172/2013, ΣτΕ 3872/2013, 1944/2012, 3884/1995, 2217/1988, 855/1986, 1453/1982, 3514/1975,και 2167/1983).

Επιπρόσθετα ο Λ.Ε.Δ.Ε. δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στα μέλη τουβεβαιώσεις για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, σύμφωνα με τα  άρθρα  59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ.1045/07-03-2018 και τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη του για συνδρομές δεν πληρούν τις προϋποθέσειςελάττωσης φόρουλόγω δωρεών-συνδρομών του άρθρου 19 του ν.4172/13, καθώς τα ποσά αυτά δεν δηλώνονται ως επιχειρηματικές δαπάνες, δεδομένου ότι εμπίπτουν  στις περιπτώσεις του Α 23 του ν.4172/13 περί μη εκπιπτόμενων δαπανών.                                               

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

 

Εκτύπωση
PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 13-01-2020 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί (στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου) σεμινάριο ενημέρωσής σας για το νέο νόμο περί Διαμεσολάβησης.

Εισηγήτριες θα είναι οι εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, κ.κ. Εύη Μπεκίρη και Μαρίνα Αρσενοπούλου.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 23 Ιανουάριος 2020, 10.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 200 ωρών, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR».   Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» και οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού.   Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται
...
( 15 Ιανουάριος 2020, 22.01 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας της Διαμεσολάβησης , σύμφωνα με το νέο Νόμο 4640/2019. Δείτε εδώ τα σχετικά
...
( 10 Ιανουάριος 2020, 11.16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αχαρνών 29-10439 Αθήνα Τηλ 210-8822076 Φαξ 210-8822914 Ηλεκτρ.διεύθυνση:  info@lede.gr Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ. 52   Προς Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων –μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.   Κύριες και Κύριοι, Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και να αναρτήσετε την παρούσα ανακοίνωση,
...
( 08 Ιανουάριος 2020, 12.11 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΚΠΑ: Εκπαίδευση στον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)
  Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διάρκειας 200 ωρών, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR» που υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..   Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) που εφαρμόζεται
...
( 03 Ιανουάριος 2020, 12.01 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Τη Δευτέρα 13-01-2020 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί (στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου) σεμινάριο ενημέρωσής σας για το νέο νόμο περί Διαμεσολάβησης. Εισηγήτριες θα είναι οι εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, κ.κ. Εύη Μπεκίρη και Μαρίνα
...
( 27 Δεκέμβριος 2019, 10.28 - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ )
Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Γιαννιτσών(ΙΚ.ΚΑ.ΔΙ.Γ.) - "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ανακοινώνει νέο κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ
...
( 20 Δεκέμβριος 2019, 13.00 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία η ιστοσελίδα αναζήτησης της πορείας δικογραφίας για Αποφάσεις, Νέα Τακτική Διαδικασία και Λοιπές Διαδικασίες του Πρωτοδικείου & Ειρηνοδικείου Τρικάλων. Η πρόσβαση είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου, αρκεί να έχουν κάνει σύνδεση στην περιοχή μελών του
...
( 20 Δεκέμβριος 2019, 12.37 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Από τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και από ώρα 10:00π.μ. μπορoύν όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου για να παραλαμβάνουν το νέο
...
( 20 Δεκέμβριος 2019, 10.32 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
NEWSLETTER ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων      https://solonnomologia.gr                                                        Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου                                                                                     www.esd.gr                                                      
...
( 20 Δεκέμβριος 2019, 10.19 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ το με αρ. πρωτ. 25957/25-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφορικά με τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΤΑΧΔΙΚ και με την καταχώριση στο Portal Olomeleia των σχετικών με γραμμάτια νομικής βοήθειας τιμολογίων από τους δικαιούχους
...
( 20 Δεκέμβριος 2019, 10.01 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Με την υπ' αριθμ. 79589/21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης εγκρίθηκε η εκποίηση και η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας των ετών 2010 έως και 2014. Κατόπιν αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, έως και την 12η Μαρτίου 2020, να αναλάβει, από τις εν λόγω δικογραφίες, κάθε έγγραφο που κατέθεσε και του είναι χρήσιμο. Δείτε τα σχετικά
...
( 18 Δεκέμβριος 2019, 11.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ. Α’ 204/16.12.2019) ο ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 65 του οποίου τροποποιείται, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα
...
( 18 Δεκέμβριος 2019, 11.25 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός, σε εκτέλεση των αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, απέστειλε επιστολή προς όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με την οποία ζητεί, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί η Ολομέλεια, με συγκεκριμένα στοιχεία, για τις περιπτώσεις δικαστών, που συστηματικά και αδικαιολόγητα καθυστερούν την
...
( 18 Δεκέμβριος 2019, 11.06 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Στα πλαίσια των αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας Δημήτρη Βερβεσού με Βουλευτές - Δικηγόρους, προκειμένου να συζητηθεί το μείζον θέμα που ανέκυψε από την αιφνίδια νομοθέτηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις
...
( 18 Δεκέμβριος 2019, 09.24 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στις 16.12.2019 ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Δημήτρης Βερβεσός, για το θέμα που ανέκυψε με την αιφνίδια νομοθέτηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου, και μάλιστα αναδρομικά, στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Δείτε το δελτίο τύπου
...
( 12 Δεκέμβριος 2019, 08.25 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την επιστολή του Προέδρου Ολομέλειας, αναφορικά με δράσεις που θα λάβουν χώρα, ενόψει των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών της
...
( 11 Δεκέμβριος 2019, 19.36 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ψηφίσθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 59 του οποίου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρ. 3 του ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς,
...
( 09 Δεκέμβριος 2019, 13.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Αναρτάται η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων δικηγόρων της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, οι αιτήσεις των οποίων έγιναν δεκτές για τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις Β' Εξ. Περιόδου 2019, καθώς και πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για να τα αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου σας και στον πίνακα ανακοινώσεων. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
...
( 08 Δεκέμβριος 2019, 12.53 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε την 5.12.2019, στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση : 1. Εκφράζει την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και σε εκκρεμείς υποθέσεις και στην
...
( 05 Δεκέμβριος 2019, 19.36 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι προωθήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης νομοθετική ρύθμιση προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία τροποποιείται το εδάφιο β, της παραγράφου 2, του άρθρου 3, του Ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης των δεκτικών διαθέσεως διαφορών και για την υποχρέωση προσφυγής στην αρχική συνεδρία κατά τη
...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  • image12
    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
  • image1
    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

  • ekthemata2
    Τρέχοντα Εκθέματα Τρικάλων (Πολιτικά - Ποινικά) - Εφετείου Λάρισας (Ποινικά - Διοικητικά)
mod_vvisit_counterΣυνολικές Επισκέψεις338159

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.