Εκτύπωση
PDF

My Data/Timologio: Νέο επεξηγηματικό βίντεο της Ολομέλειας και της ΑΑΔΕ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχει διοργανώσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την πλατφόρμα My Data και την εφαρμογή Timologio τίθεται σήμερα στη διάθεση των συναδέλφων επεξηγηματικό βίντεο της ΑΑΔΕ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων όπου παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής TIMOLOGIO για την έκδοση φορολογικών παραστατικών και την αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα My Data από τους δικηγόρους.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=UcuJII_iX_k

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19ης Ιανουαρίου 2022.

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19ης Ιανουαρίου 2022.

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 19ης Ιανουαρίου 2022 θα εκφωνηθούν όλες  και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2158/ ΦΕΚ Β 67/14-01-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη, που ισχύει κατά το  χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6π.μ., έως την Δευτέρα  24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06.00, και σύμφωνα και με την με αριθμό 16/2022 πράξη της Προέδρου  Πρωτοδικών. Θα εκδικασθούν στο ακροατήριο Ανηλίκων (048) στο ισόγειο ως εξής :

Α. Από ώρα 10.00 έως 10.15

Αριθμοί κατάθεσης

1.     341/2021

2.     339/2021

3.     330/2021

4.     325/2021

5.     316/2021

6.     333/2021

7.     332/2021

Β. Από ώρα 10.30 έως 12.00

Αριθμοί κατάθεσης

8.297/2021

9.323/2021

10.314/2021

11.286/2021

12.306/2021

Γ. Από ώρα 12.00  και εντεύθεν

Αριθμοί κατάθεσης

13. 307/2021

14. 67/2021

15. 134/2021

16. 302/2021

17. 279/2021

 

Εκτύπωση
PDF

Online Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων»

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

«Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων» 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ,  διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων».
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 18 – 19 Μαρτίου 2022.  

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

Η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης γεννούσε από παλαιά σοβαρά και δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα. Η δυσχέρεια αυτή τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί ενόψει του όχι ομοιόμορφου τρόπου, με τον οποίο ερμηνεύεται από τα δικαστήριά μας και ιδίως από τον Άρειο Πάγο, αλλά και από την απουσία ειδικών διατάξεων σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. επί αποζημίωσης που σωρεύεται με την καταγγελία μιας σύμβασης franchising ή μιας σύμβασης αποκλειστικής ή απλής διανομής). Εξίσου σοβαρά είναι και τα δικονομικά ζητήματα που συνέχονται με την αξίωση αποζημίωσης, όπως το ορισμένο της αγωγής, ιδίως επί διεκδίκησης διαφυγόντων κερδών, η συσχέτιση της πολιτικής με την ποινική δικαιοσύνη και την ανάγκη μη προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου και πολλά άλλα. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης στα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια σε βάθος αλλά και συνολική παρουσίαση των υποστηριζόμενων αφενός αλλά και των ορθότερων δυνατών λύσεων αφετέρου, με συνδυαστική αξιοποίηση του δόγματος του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και του αστικού δικονομικού δικαίου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

·         Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής,
·         Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης,
·         Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση,
·         Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου,
·         Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας στο δίκαιο των συμβάσεων,
·         Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising,
·         Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών,
·         Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας,
·         Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης,
·         Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
·         Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης στα δημόσια έργα,
·         Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, και γενικότερα σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής        ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-apozimiosis-sto-dikaio-ton-symvaseon/ ή να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/01/2022 μέχρι 15/02/2022.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη     
του Προγράμματος 

Καθηγήτρια
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

image.jpeg

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Research Institute for Transparency,
Corruption and Financial Crime
Law School
Aristotle University of Thessaloniki

 

 

Πανεπιστημιούπολη - University Campus
54124 Θεσσαλονίκη - Thessaloniki

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/

Εκτύπωση
PDF

Σπ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση - Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

altΝΕΑ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Αναγκαστική εκτέλεση
Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021

 
Αποκτήστε το

Αναγκαστική εκτέλεση

(Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021)

altΣτέφανος Σ. Πανταζόπουλος
© 2022, Β΄ έκδ., ΧΧΧVIII & 951 σελ.
altΔείτε τα περιεχόμενα
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία και νομολογία στα εριζόμενα δογματικά ζητήματα. Το έργο του Αρεοπαγίτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλους της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου Στέφανου-Σπυρίδωνος Στ. Πανταζόπουλου έχει εμπλουτιστεί με σχόλια, συμπεράσματα και παρατηρήσεις βάσει προσωπικών απόψεων του γράφοντος στο μέτρο του δυνατού.
Η πρόσφατη ψήφιση των νόμων 4842/2021 και 4855/2021, με έναρξη ισχύος από 1.1.2022, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που κατέστησαν αναγκαία την ενημέρωση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου. Στο παρόν περιέχεται επικαιροποιημένη νομολογία, γίνονται αναφορές σε 4.237 πρόσφατες αποφάσεις και αναλύονται σχεδόν εξαντλητικά όλα τα ζητήματα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η νομολογία δεν εξαντλείται στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου· παραπέμπονται αποφάσεις και των δικαστηρίων της ουσίας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει, κατά το δυνατόν, πλήρη ενημέρωση για όλα τα δικονομικά ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης που ανακύπτουν στην πράξη. Στο παραπάνω περιεχόμενο έρχεται να προστεθεί πλούσια και πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.
altΔιαβάστε περισσότερα
Website
Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
YouTube
Email
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
© 2022 Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ
Ταχ. διεύθυνση: Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ Ιπποκράτους 23 Αθήνα 10679 Greece

Λαμβάνετε αυτό το email επειδή έχετε εγγραφεί στη λίστα αποδεκτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ.
Θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα;
Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 21 Ιανουάριος 2022, 22.16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχει διοργανώσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την πλατφόρμα My Data και την εφαρμογή Timologio τίθεται σήμερα στη διάθεση των συναδέλφων επεξηγηματικό βίντεο της ΑΑΔΕ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων όπου παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής TIMOLOGIO για την έκδοση φορολογικών
...
( 18 Ιανουάριος 2022, 10.06 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19ης Ιανουαρίου 2022. Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 19ης Ιανουαρίου 2022 θα εκφωνηθούν όλες  και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2158/ ΦΕΚ Β 67/14-01-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη, που ισχύει κατά
...
( 18 Ιανουάριος 2022, 08.32 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 17 Ιανουάριος 2022, 19.07 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Online Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων»
  «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων»  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ,  διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων».   Το
...
( 17 Ιανουάριος 2022, 18.22 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σπ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση - Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
ΝΕΑ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021  Αποκτήστε το Αναγκαστική εκτέλεση (Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021) Στέφανος Σ. Πανταζόπουλος ©
...
( 15 Ιανουάριος 2022, 12.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σύμφωνα με  ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ δίνεται η δυνατότητα εκ νέου εξέτασης σε περισσότερους από 2.000 δικηγόρους και λογιστές, που για διάφορους λόγους δεν πιστοποιήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους, όπως είχε ζητήσει και το δικηγορικό σώμα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. Εφόσον επιτύχουν οι συμμετέχοντες, θα εγγραφούν και αυτοί στο μητρώο
...
( 15 Ιανουάριος 2022, 12.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕΔ) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, ενημέρωσε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι: «Οι ψηφιακές υπογραφές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 θα χωρισθούν σε 2
...
( 13 Ιανουάριος 2022, 17.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Μαρία Περτσελάκη : Δικονομικά ζητήματα δικών που αφορούν το κύρος πρωτοκόλλων δημοσίων κτημάτων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Εμφάνιση στον browser 13/01/2022 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ομιλία Μαρίας Περτσελάκη, Δ.Ν.,
...
( 12 Ιανουάριος 2022, 19.44 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
...
( 12 Ιανουάριος 2022, 19.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 11 Ιανουάριος 2022, 12.50 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 12ης Ιανουαρίου 2022. Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 12ης Ιανουαρίου 2022 θα εκφωνηθούν όλες  και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Μαρία Γάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.746/ ΦΕΚ Β 32/8-1-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη, που ισχύει κατά το  χρονικό
...
( 09 Ιανουάριος 2022, 16.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
...
( 05 Ιανουάριος 2022, 21.57 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                        ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     ΤΚ 42132 – ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΤΗΛ 24310-27526, ΦΑΞ 24310-27302         e-mail: dstrikala@dstrik.gr                                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ.
...
( 05 Ιανουάριος 2022, 13.20 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ 
...
( 05 Ιανουάριος 2022, 09.05 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 03 Ιανουάριος 2022, 09.10 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Προστασία Α΄ κατοικίας Ευάλωτων Δανειοληπτών - Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 30.12.2021   Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 30.12.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε να παραταθεί η αποχή των δικηγόρων-μελών τους μέχρι και 28.2.2022 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση
...
( 29 Δεκέμβριος 2021, 09.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Μετά από παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε τρίμηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων και των λοιπών επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ (έως την 1η Απριλίου 2022). Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην την ΥΑ υπ’ αριθ. 138352 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης
...
( 24 Δεκέμβριος 2021, 19.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ τις τροποποιήσειςτου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τους ν. 4842/2021, 4855/2021 και
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.