Υποδείγματα & Χρήσιμα Έγγραφα

 Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών υπερχ/νων φυσικών προσώπων
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Υπόδειγμα βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10399.pdf)Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10400.pdf)Υπόδειγμα οικονομικής κατάστασης
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10401.pdf)Υπόδειγμα κατάστασης πιστωτών
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10402.pdf)Υπόδειγμα σχεδίων διευθέτησης οφειλών
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10326.pdf)Οδηγίες για την επιδίωξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10327.pdf)Φορείς υποστήριξης εφαρμογής του Ν.3869/2010
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10328.doc)Υπόδειγμα αίτησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή στοιχείων
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10329.pdf)Παρουσίαση των ρυθμίσεων του Ν.3869/2010 με απαντήσεις σε 33 ερωτήματα

Κτηματολόγιο: Έντυπα Δήλωσης, Οδηγίες Συμπλήρωσης, Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Έντυπα δήλωσης

Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Συνυποβαλλόμενα έγγραφα
 
Οδηγίες Συμπλήρωσης
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Δ2

Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Έντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους
 
Συμπληρωμένα Υποδείγματα Δ2
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)
Πλήρης κυριότητα σε διαμέρισμα με μία αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο και μία θέση στάθμευσης με χιλιοστά στο οικόπεδο

Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα με μία θέση στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα, σε μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Επικαρπία σε οριζόντια ιδιοκτησία με μία θέση στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Πλήρης κυριότητα επί κάθετης ιδιοκτησίας (ήδη δομημένης)
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Ποσοστό πλήρους κυριότητας σε αγροτικό ακίνητο με κτίσμα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

  • YpirProtEirin
    Υπηρεσίες Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου Τρικάλων

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

  • Ekthemata DST
    Τρέχοντα Εκθέματα: Τρικάλων (Πολιτικά, Ποινικά) Εφετείου Λάρισας (Ποινικά, Διοικητικά)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

  • NomikiVoitheiaLogo2
    Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.