Αναζητήστε τηλέφωνα Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων, Δικηγορικών Συλλόγων, Φυλακών, Τραπεζών και άλλων Υπηρεσιών.

(Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με βάση οποιοδήποτε πεδίο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑΓΡΑΦΕΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΕΔΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-3247774
ΑΕΔΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΦΑΞ)210-3247944
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α1210-6419151
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ210-6419148
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α210-6419201
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β210-6419202
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ210-6419203
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ210-6419204
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε210-6419205
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζ210-6419207
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η210-6419208
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤ210-6419206
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β1210-6419155
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β2210-6419164
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ210-6419119
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ210-6419145
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΩΤ. ΔΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΦΑΞ 210-6423399210-6419104
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ210-6419123
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΘ ΣΥΜ ΔΙΚ210-6419108
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ210-6419363
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ210-6419102
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ.210-6419103
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ210-6419152
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε210-6419128210-6419127
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ210-6419160
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ζ210-6419156
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ210-6419165
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ210-6419163
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ210-6419132
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣΦΑΞ 2106433799210-6411506
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΜ.210-6467692210-6411502
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤ210-6419107
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ210-6419311
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ210-6419334
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ210-6419366
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜ210-6419349
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜ210-6419332
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΑΓΓΕΛ210-6419365
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ210-6419364
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΤΜΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ210-6419346
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ210-6475600
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΗΜΑ2410-623158
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ2410-623176
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2410-213144
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2410-623161
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΒ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Τ. ΔΙΟΙΚ.2410-623162
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2410-623152
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΩΞΗ ΝΑΚΡΩΤΙΚΩΝ2410-223325
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ2410-623144
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α2410-623170
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β2410-621220
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ2410-623170
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΛΕΙΝΟΥ24320-31231
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ24340-93210
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ24320-83255
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΑΡΔΑΝΙΟΥ24310-87100
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ24340-96222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ24310-86210
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΕΛΑΤΗΣ24340-71222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΖΑΡΚΟΥ24330-41050
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ24320-61202
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ24320-87392
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΚΟΝΙΣΚΟΥ24320-92266
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ24310-43233
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ24310-55555
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ24340-31220
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ24330-31011
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ24320-82282
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ24320-71224
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ24340-91210
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜ. ΦΗΚΗΣ24310-51111
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΑΞΙΩΜΑΤΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24320-76100
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24320-76500
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ24320-78000
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ24310-63045
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-63044
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ24310-63042
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63040
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63041
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΥΛΗΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24340-22201
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΥΛΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24340-22277
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24330-22222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24330-22208
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24310-63013
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ24310-63015
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-63014
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΑΣ24310-63046
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ24310-63012
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ24310-63062
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63010
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΤΡΑΤΟΛ. ΕΓΓΡΑΦ -ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ24310-63061
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63011
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦEIO ΑΣΤΥΝOΜΕΥΣΗΣ24310-63057
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦ. ΕΓΚΛ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ24310-63052
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦ. ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ24310-63004
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ24310-63051
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ24310-63008
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ - SCHENGEN24310-63050
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ24310-63005
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-63000
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ24310-63053
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ24310-63009
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ24310-63051
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΡΧΕΙΟ24310-63025
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-63024
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ24310-63026
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦ. ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ24310-63029
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ24310-63022
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ24310-63027
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63020
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63021
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24310-63023
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ24310-63028
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24310-63033
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΑΡΧΕΙΟ24310-63035
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ24310-63037
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΤ/ΤΩΝ24310-63036
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ24310-63038
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-63034
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ24310-63032
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63030
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63031
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ24310-63003
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α24310-63001
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β24310-63002
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΑΙΘΗΚΩΝ24340-71005
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ24320-91272
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΓΟΜΦΩΝ24310-61514
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΡ. Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ24910-26003
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ24310-55411
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ24320-22346
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ24310-94217
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ24320-88106
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ24320-31420
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΚΟΖΙΑΚΑ24310-93175
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ24320-71780
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ24310-43010
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΗΝ ΟΙΧΑΛΙΑΣ24330-31012
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ24310-87451
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ24310-96010
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΗΝ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ24310-83287
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΠΙΑΛΕΙΩΝ24310-51996
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΠΙΝΔΕΩΝ24340-93211
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΠΥΛΗΣΠΡΩΗΝ ΠΥΛΗΣ24340-23180
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ)24313-51100
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΤΥΜΦΑΙΩΝ24320-92156
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤΡΙΚΚΑΙΩΝΠΡΩΗΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ24310-85373
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΗΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ24330-22217
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΩΗΝ ΧΑΣΙΩΝ24320-95195
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ24310-34503
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ24310-47441
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-27358
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ24310-47468
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-47401
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟ24310-47476
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΟΔΗΜΑ24310-47427
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΛΕΓΚΤΕΣ24310-47412
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΞΟΔΑ24310-47470
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ24310-47403
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΣΟΔΑ24310-47480
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚ.Β.Σ.24310-47436
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ24310-47451
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΤΡΩΟ24310-47409
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ24310-47458
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ24310-28201
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΥΦΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ26410-57466
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΝΑΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ210-3398250
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210-3398270
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΝΕΥΡΕΣΗ210-3398142
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ24310-27445
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-3647172
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ210-3398224
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ210-3398229
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΙΓΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ26910-29411
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ25510-26712
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΥΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ26220-28715
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓ.22650-28285
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΡΤΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΙΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ26810-75175
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΒΕΡΟΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ23310-24715
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ24210-23554
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ23820-22556
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ24620-23860
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΓΥΘΕΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΜΗΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ27330-24373
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΔΡΑΜΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ25210-22694
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΕΔΕΣΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΕΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ23810-22852
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΓΚΑΡΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ22370-23252
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ26950-23938
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΗΛΕΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ26210-22649
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣ2810-288312
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2310-542987
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ26650-23651
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΘΗΒΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ22620-27955
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΓΙΟΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ26510-22228
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΑΒΑΛΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2510-222289
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ26920-22242
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΡΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ27210-22411
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ24410-21646
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ24670-22674
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ23510-23761
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΒΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ26610-39622
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ26710-23524
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΙΛΚΙΣΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ23410-26169
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΟΖΑΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΙΩΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ24610-36018
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ27410-22155
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΣΕΚΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ27610-23374
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΚΩΠΡΟΕΔΡΟΣΑΒΡΙΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ22420-22316
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΣΥΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ22310-22245
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΕΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝ2410-532037
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2410-532042
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410-532044
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28410-32158
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ22610-29505
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΛΕΥΚΑΔΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ26450-22573
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ26310-22434
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΜΥΤΙΛΙΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ22510-28432
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΝΑΞΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ22850-24187
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ27520-27344
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΞΑΝΘΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΙΟΥΣΗ - ΣΙΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ25410-22691
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ25520-29901
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2610-320931
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ210-4176251
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ26820-23410
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΜΟΥΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ28310-22409
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΡΟΔΟΠΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ25310-22551
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΡΟΔΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ.22410-20413
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΣΑΜΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ22730-27881
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΣΕΡΡΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ23210-56313
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΣΠΑΡΤΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ27310-26253
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΣΥΡΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ22810-82407
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑ ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46913
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΦΑΞΑ ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46913
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝΑ ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46915
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΠΡΟΕΔΡΟΣΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2710-222357
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ23850-22767
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣΓΚΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ22210-20827
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΛΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ23710-22397
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΧΑΝΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜ.28210-52171
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΧΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΟΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ22710-43522
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ24210-26251
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ24210-26241
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ-ΠΡΟΙΣΤΑΜ24210-26251
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ24220-21232
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ24230-54480
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ24210-39304
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ24210-39301
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ24210-39300
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ24260-22433
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ24230-86284
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ24270-22705
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ24240-22576
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ24210-39180
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24210-29037
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ24210-22772
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ & FAX24210-22235
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ24210-23307
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ24210-39181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΤΜΗΜΑ ΜΗΝΥΣΕΩΝ24210-39184
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΤΜΗΜΑ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ24210-39113
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΙΚΕΙΟ24210-39103
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β24210-22679
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΑΝΑΚΡΙΤΗΣ24210-25101
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΑΡΧΕΙΟ24210-39974
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ24210-34859
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24210-23634
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ24210-29331
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ24210-33012
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΙΝΙΚΟ Α24210-39934
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΙΝΙΚΟ Β24210-32481
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α24210-39933
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β24210-28260
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ Α24210-25102
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ24210-28259
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΤΩΧΕΥΣ. - ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ24210-32480
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ24210-39161
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24210-39230
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ24410-21449
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ24410-70833
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ24410-23897
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ24450-41955
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ24440-22797
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ24430-22300
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ24410-21792
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ24410-23393
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24410-21564
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ24410-21576
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ24410-24990
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ24410-74754
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ24410-74756
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛ ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ24410-74760
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α24410-21573
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ24410-21563
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ24410-22274
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ24410-77297
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ24410-77298
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Β24410-77296
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ24410-22249
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙIK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24410-21763
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410-251195
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΕΦΕΤΕΣ2410-257997
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410-255907
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410-255908
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410-257997
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΜΟΝΟΜΕΛΕΣ2410-251749
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410-251749
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΔΙΚΑΣΤΕΣ2410-252519
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410-536859
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ2410-251743
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ2410-536855
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ24940-22177
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ24930-22448
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ24950-51873
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410-254667
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ2410-254600
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ2410-532178
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ24950-61457
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ24950-51873
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ24910-22492
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ2410-530814
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ2410-536863
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410-530362
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2410-532181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ2410-254471
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ2410-253684
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ2410-258-556
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΤΙΕΙΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2410-532179
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2410-536866
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΜΗΝΥΣΕΙΣ2410-536890
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ2410-251880
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝ.2410-532136
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜ.2410-532193
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ2410-251880
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ2410-257881
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ2410-535695
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410-535916
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΦΕΤΕΣ2410-536412
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ2410-252006
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ2410-255603
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ2410-252009
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ-ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ2410-255603
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ2410-535170
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α2410-536862
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Β2410-256850
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α2410-536860
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Β2410-535134
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Γ2410-258150
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ2410-255913
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΣ2410-535136
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ2410-254826
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΟΛΟΜΕΛΕΙΑ2410-251717
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ2410-255913
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ2410-255913
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ2410-255913
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ2410-254668
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ2410-536943
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛ/ΛΟΥΣ2410-258150
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Α2410-254335
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Β2410-535133
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ2410-255913
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ2410-258233
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ Α2410-254336
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ Β2410-255938
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2410-532011
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410-993598
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΠΥΛΗΣ24340-29024
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-46124
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ24310-63062
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ24320-22501
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ24320-24668
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ24320-24693
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ24320-25000
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ24340-22550
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ24330-22800
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (306)24310-46865
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΚΤΕΛΕΣΗ (326)24310-46844
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (302)24310-46851
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (304)24310-46861
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (303)24310-46852
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΚΤΕΛΕΣΗ (326)24310-46845
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΚΤΕΛΕΣΗ (326 ΦΑΞ)24310-46951
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (327)24310-46848
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (304)24310-46855
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (327)24310-46847
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΤΗΣ (523)24310-46723
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΤΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) (523)24310-46727
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΤΗΣ - ΦΑΞ (523)24310-46724
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΛΗΨΙΜΑ (421)24310-46760
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΛΗΨΙΜΑ (421)24310-46762
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΠΟΛΗΨΙΜΑ (421)24310-46761
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (427)24310-46784
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (427)24310-46786
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ(508)24310-46752
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ(508)24310-46753
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ (424)24310-46778
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (407)24310-46812
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (518)24310-46704
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (522)24310-46722
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (520)24310-46715
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (518)24310-46703
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (519)24310-46708
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ (521)24310-46720
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΥΧΩΝ ΑΕ - ΕΠΕ210-5279113
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΥΧΩΝ Α,Β,Γ210-5279000
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΩΝ210-5279180
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΦΩΤΟΑΝΤ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΥΧΩΝ210-8220885
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Α210-6494806
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ210-6494768
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ210-6494788
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Β210-6494789
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Γ210-6494772
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ210-6494737
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ210-6494828
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Δ210-6494767
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ ΣΤ210-6494792
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΜΗΜΑ Ε210-6494785
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ210-6494836
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ210-6494817
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-8827380
ΕΝΩΣΗΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-8822548
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-27493
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-74720
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ24310-28189
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ210-6404000
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-6962259
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ210-6404000
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2810-88045
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2810-82385
ΕΦΕΤΕΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ24610-40303
ΕΦΕΤΕΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ24610-22306
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2410-22209
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2310-552524
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2310-507420
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ25310-23368
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ25310-60456
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ26510-88921
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ26610-30686
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ26610-30672
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ28210-43618
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ27520-27618
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ27520-27617
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2610-324808
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2610-321728
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΟΛΙΤΙΚΟ210-4520313
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ210-4522532
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΑΛΟΓΟΣΦΑΞ 24310-7686624310-76881
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣΦΑΞ 24310- 7218624310-72122
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΝΗΜΕΡΩΣΗΦΑΞ 24313-0088624313-00882
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΡΕΥΝΑΦΑΞ 24310-3000824310-22144
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣΦΑΞ 24310-2495324310-23727
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-46500
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΦΑΞ 24310-2745424310-73993
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ24310-46512
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24310-46561
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ24310-46504
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ24310-46528
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46601
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ24310-46600
ΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜ.24310-46615
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431046125 - 2431046127ΦΑΞ 2431029903-243104615724310-46158
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24310-79480
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΒΟΛΟΥ24210-25527
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24320-22432
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24410-74114
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΛΑΡΙΣΑΣ2410-610124
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΜΑΤΩΝ24310-73136
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ24310-73134
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ24310-73137
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-38274
ΛΕΔΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-8811337
ΛΕΔΕΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-8822076
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ210-8329250
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ2410-532267
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24320-22752
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ24320-23000
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-27282
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ24310-27365
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Α Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46314
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Α Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46310
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Α Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46315
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Α Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ24310-46312
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Β Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ24310-46228
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Β Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46360
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Β Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46318
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Β Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46323
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ Β Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΠΡΟΙΣΤΑΜ. 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ24310-46317
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-32918
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-25442
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46233
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46231
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΚΤΕΟ ΣΩΤΗΡΑΣ24310-35853
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΒΑΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46202
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΒΑΛ.ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46204
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46103
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ.ΕΚΛΟΓΩΝ24310-46127
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ.ΠΣΕΑ24310-46117
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ.ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ. & ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤ24310-46131
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ24310-46112
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46123
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46125
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΝΕΛΕ24310-46123
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΠΡΟΣΩΠΙΚΟ24310-32481
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ & ΠΡΟΓΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46109
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ & ΠΡΟΓΡ.ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46110
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ24310-26410
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46214
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46207
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-46332
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ24310-27402
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-76126
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ24310-76080
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΩΝ24310-28069
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-76081
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ24310-39420
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ24310-76137
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-76138
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓ ΣΤΑΘΜΟΣ24310-82015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-46124
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46113
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ191
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ24310-31269
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΔΑΣΑΡΧΗΣ24310-27272
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-28482
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΕΚΤΕΛ. ΔΑΣΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ24310-27273
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΚΥΝΗΓ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΙΑΚΑ24310-20595
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟ24310-20410
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΟ24310-28482
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ24310-31913
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-28382
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-73001
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-27249
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-24404
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣΕΛΕΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ24310-46141
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣΝΟΜΙΑΤΡΟΣ24310-46247
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ24310-46249
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ24310-20338
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ24310-76115
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ24310-53220
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ24310-86246
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΗΛΕΥΤΗΣ24310-87500
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ24310-43212
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΥΡΙΑΣ24310-61480
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ24310-96212
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΗΚΗΣ24310-51122
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΦAΝΕΡΩΜΕΝΗ24310-83290
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.24310-77928
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.24310-77929
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.24310-77007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡ.24310-77006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΟΡΥΚΤΟΥ&ΒΙΟΜΗΧ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-27441
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΜΠ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΙΣΗΓΗΤΕΣ24310-46132
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΕΜΠ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-46133
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-46108
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-76073
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΥΤΜΗΑ ΕΚΚΑΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ24310-70474
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ24310-28059
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-72990
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΛΕΚΤΕΣ24310-78433
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΠΟΠΤΗΣ24310-78432
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-78431
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ24310-33597
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ24310-78478
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ210-3830237
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ210-3328157
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ210-3830982
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΡΧΕΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ210-3328110
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-3328194
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΣΚ210-3831587
ΝΟΜ ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ210-3328100
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΜΟΔΟΣΙΑ24313-50153
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ24310-79733
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ24313-50100
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ24320-22222
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ24340-22870
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ24330-22370
ΟΣΕΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24410-21402
ΟΣΕΛΑΡΙΣΑΣ2410-236250
ΟΣΕΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-27214
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΛΛΟΔΑΠΟΙ24310-39420
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΦΑΞ 24310-7608124310-76126
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24310-76082
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-27565
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟ24310-35946
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ24310-27211
ΣΤΡΑΤΟΣ485 ΤΔΒ,Στρ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ24310-29508
ΣΤΡΑΤΟΣ7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ24310-20280
ΣΤΡΑΤΟΣ83 ΣΔΙ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ24310-27491
ΣΤΡΑΤΟΣΛΑΦΤ24310-27354
ΣΤΡΑΤΟΣΣΜΥ24310-23950
ΣΤΡΑΤΟΣΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24313-51000
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-24927
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-76334
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-28805
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-22430
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ210-3224773
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑΡΧΕΙΟ210-3710131
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ210-3710091
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΣΤ210-3710061
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ210-3710312
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ210-3710301
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ210-3710113
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ210-3710099
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ210-3710111
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Α210-3710011
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Β210-3710021
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Γ210-3710031
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Δ210-3710041
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ210-7289767
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛ. ΕΜΠΟΡΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-72452
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-23770
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ210-5296102
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ210-5296195
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.210-5296101
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣ ΓΑΜΟΥ210-5296151
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ210-5296104
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞ.210- 5296171
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΡΩΝ210-5296152
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-2132924310-37807
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤ. ΑΥΤ/ΣΤΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-24395
ΤΑΧΙΤΑΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-22022
ΤΑΧΙΤΑΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-22221
ΤΑΧΙΡΑΔΙΟ ΤΑΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-33111
ΤΕΒΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-70173
ΤΕΒΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΙ24310-75133
ΤΕΒΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΙ24310-75216
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΑΛΒ. ΜΕΤΩΠΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-24810
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΑΛΒ. ΜΕΤΩΠΟΥ)ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ24310-24812
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΑΛΒ. ΜΕΤΩΠΟΥ)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-24811
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-77830
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24320-77825
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-25544
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝALFA BANK (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ24310-28642
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-71985
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-71981
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΚΟΝΔΥΛΗ 14)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-76600
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝEUROBANK (ΚΟΝΔΥΛΗ 14)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-31930
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝPRO BANK (ΚΟΝΔΥΛΗ 8)ΦΑΞ24310-63158
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝPRO BANK (ΚΟΝΔΥΛΗ 8)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-63150
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ16)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-27390
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ16)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-23935
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΗΣ 10)ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ24310-36844
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΗΣ 10)ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-75579
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-22414
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-23307
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24330-22281
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24330-29029
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-23630
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΕΝΙΚΗΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-30800
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΕΝΙΚΗΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-23555
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝMARFINΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-77611
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡ. 13)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-45031
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡ. 13)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24310-45056
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡ. 13)ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-45011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-35325
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ24310-30979
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-74690
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ (ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-74692
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-23343
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-77178
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24330-22575
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24330-22576
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-27481
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-27804
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ24310-29824
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΟΙΧΑΛΙΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24330-31899
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΟΙΧΑΛΙΑ)ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ24330-31936
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-23530
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24320-24513
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΥΠΡΟΥΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-79903
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΥΠΡΟΥΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-79900
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣΦΑΞ24310-74904
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-63340
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΑΣΚΛΗΠΙ)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-21427
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΜΙΑΟΥΛΗ 3)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-76771
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (ΜΙΑΟΥΛΗ 3)ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-76100
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛ/ΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24320-24415
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛ/ΚΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24320-24416
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ24310-28201
ΤΥΔΕΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ2108811337 - 2108810897210-8256988
ΤΥΔΕΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑFAX210-8814398
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ24940-23080
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24220-22360
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24230-54257
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΕΡΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣ.24250-22303
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΒΟΛΟΥ24210-58774
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ24930-23598
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24260-23677
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24320-22824
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24410-25490
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣ2410-235881
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24230-86463
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24450-43430
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24410-95498
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝΗΛΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24280-93432
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24440-22106
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΠΥΡΡΑΣ (ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)24340-22030
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ24950-41080
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24430-71221
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24270-22064
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24240-23417
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ24220-31226
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24430-23176
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ)24950-51550
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-25059
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ24920-24631
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ24410-74980
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24330-22257
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ24910-22545
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ210-7714336
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ210-7767235
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ210-7767317
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ210-7767042
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ210-7767232
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ210-7767002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ210-7767000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ210-7767230
ΦΥΛΑΚΕΣΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ28210-32368
ΦΥΛΑΚΕΣΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2810-223488
ΦΥΛΑΚΕΣΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2810-229576
ΦΥΛΑΚΕΣΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22650-23283
ΦΥΛΑΚΕΣΒΟΛΟΥ (ΕΚΚΝ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24210-71781
ΦΥΛΑΚΕΣΒΟΛΟΥ (ΕΚΚΝ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24210-72448
ΦΥΛΑΚΕΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2310-754933
ΦΥΛΑΚΕΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2310-754930
ΦΥΛΑΚΕΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26510-41513
ΦΥΛΑΚΕΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ26510-40268
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ (ΑΣΚΑ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24220-51233
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ (ΑΣΚΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24220-51237
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23740-81510
ΦΥΛΑΚΕΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ23740-31498
ΦΥΛΑΚΕΣΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26610-39414
ΦΥΛΑΚΕΣΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ26610-37712
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25310-32968
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ25310-35450
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ27410-85464
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-6404755
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4950339
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4953323
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4958740
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4960733
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4965205
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-6404549
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-4957136
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-6404649
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-4952078
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κ.Α.ΥΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-4950343
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-4974964
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ210-4955648
ΦΥΛΑΚΕΣΚΩ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22420-25660
ΦΥΛΑΚΕΣΚΩ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22420-21022
ΦΥΛΑΚΕΣΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2410-619905
ΦΥΛΑΚΕΣΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2410-619915
ΦΥΛΑΚΕΣΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27520-21284
ΦΥΛΑΚΕΣΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ27520-21284
ΦΥΛΑΚΕΣΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28410-33737
ΦΥΛΑΚΕΣΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ28410-33373
ΦΥΛΑΚΕΣΠΑΤΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2610-647441
ΦΥΛΑΚΕΣΠΑΤΡΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2610-647254
ΦΥΛΑΚΕΣΤΙΡΥΝΘΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27520-28051
ΦΥΛΑΚΕΣΤΙΡΥΝΘΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ27520-22930
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ24310-26714
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24310-30535
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΦ. ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ24310-21457
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-27501
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ24310-20075
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ24310-70840
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ0ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2710-23160
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22210-83208
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22210-83227
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28210-46700
ΦΥΛΑΚΕΣΧΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22710-44272
ΦΥΛΑΚΕΣΧΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22710-44270
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ210-3710101
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΣΑ210-3224773
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ210-3710121
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΕΙΣΟΔΟΣ210-3710300
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Ε210-3710051
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΕΙΣΗΓΗΤΕΣ210-6494634
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΠΑΡΕΔΡΟΙ210-6494596
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΕΠΙΤΡΟΠΟΙ210-6494753
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ210-6494859
ΕΦΕΤΕΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ24610-36293
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2410-21591
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2410-77213
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ26510-88908
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ26510-88907
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ28210-44028
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ27520-24100
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ27210-95671
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2410-535916
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ2410-530362
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ22310-46090
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ22310-51873
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΑΘΛΗΤΙΚΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 7210-6496089
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 33210-3636084
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΠΑΣΤΕΡ 13210-3839772
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝΡΑΒΙΝΕ 22210-7237668
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 24210-3820125
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜ/ΛΟΓΩΝΠΙΝΔΑΡΟΥ 27210-3220770
ΣΗΜΑΤΑΚΑΤΑΘΕΣΗ210-3833338
ΣΗΜΑΤΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ210-3893395
ΣΗΜΑΤΑΔΙΕΘΝΗ210-3893469
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΘΗΝΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 10210-9244900
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣΓΟΥΝΑΡΗ 31-33210-4110551
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2410-532011
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ2410-993598
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠ. ΡΑΛΛΗ 1210-3488327
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΠ. ΡΑΛΛΗ 1210-3488320
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΠ. ΡΑΛΛΗ 1210-3457921
ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΑΚΤΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 66Α210-4526841
ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40210-6466035
ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΔ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40210-6427414
ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣΔ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40210-6421672
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2310-841158
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ210-6387601
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)210-8706100
ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ210-4294007
ΣΤΡΑΤΟΣΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24313-51005
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ210-5296271
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜ.210-5296281
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ210-5296131
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ210-5296211
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜ210-5296161
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ210-5296272
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ210-5296181
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ210-5296121
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ210-5296291
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ210-5296251
ΕΝΩΣΗΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 41210-4292770
ΕΝΩΣΗΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 1210-3637445
ΕΝΩΣΗΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΓ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 75210-8237325
ΕΝΩΣΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 14210-3645528
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΛ.ΣΥΝΕΔΡ28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 34210-3829562
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΤΕΣΤΑΔΙΟΥ 65210-3311479
ΕΝΩΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1210-3215611
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60210-7784790
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 120210-3622215
ΕΝΩΣΗΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝΒΟΥΛΗΣ 44Α210-3234268
ΕΝΩΣΗΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 15210-7220150
ΕΝΩΣΗΙΝΣΤΙΤΟΥΤ. ΔΙΕΘΝ. ΔΙΚΑΙΟΥΣΟΛΩΝΟΣ 73210-3615646
ΕΝΩΣΗΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10210-4225181
ΕΝΩΣΗΠΡΟΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ. ΙΔΙΟΚΤ.ΟΜΗΡΟΥ 51210-3625049
ΕΝΩΣΗΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 5210-3626855
ΕΝΩΣΗΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 9210-3608570
ΕΝΩΣΗΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1210-3386522
ΕΝΩΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71-73210-3815397
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26410-57486
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26410-57488
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26910-25811
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26910-25404
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26220-28965
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26220-28850
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22650-28262
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22650-28415
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26810-27741
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26810-28297
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23310-60910
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23310-63400
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23820-25497
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23820-25169
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24620-22994
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24620-22177
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27330-22110
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27330-22238
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΜΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25210-22480
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25210-22905
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΒΡΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25510-28056
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΒΡΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25510-28444
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23810-24790
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23810-23520
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22370-22719
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22370-22289
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26950-42896
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26950-42500
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26210-22570
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26210-22270
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2810-306645
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2810-342163
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26650-22190
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26650-22285
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2310-511987
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2310-306644
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΗΒΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22620-27353
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΗΒΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22620-27500
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26510-88822
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26510-88814
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2510-834122
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2510-223425
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26920-22455
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26920-22474
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27210-22791
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27210-22811
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24670-22658
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23510-59301
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23510-59408
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26610-30664
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26610-30482
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26710-25956
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26710-22461
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23410-20122
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23410-22139
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24610-22741
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24610-40003
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27410-41007
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΕΙΣΑΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27410-41013
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27610-22836
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27610-22372
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22420-22210
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22420-22364
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΦΑΞ 210-6440254210-6419123
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒ. ΔΙΚΑΣΤΩΝΦΑΞ 210-6440254210-6419126
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΑΝΩΤ. ΠΕΙΘΑΡΧ. ΣΥΜΒ. ΔΙΚΗΓΟΡΦΑΞ 210-6433799210-6419108
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΦΑΞ 210-6423399210-6419103
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ - ΑΡΧΕΙΟΥΦΑΞ 210-6411514210-6419132
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22310-23353
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22310-24881
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28410-32411
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28410-32246
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22610-29437
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22610-29461
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26450-22533
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26450-22389
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26310-28181
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26310-28184
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22510-22518
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22510-22522
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΞΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22850-25521
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΞΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22850-23444
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27520-28287
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27520-27772
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25410-25319
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25410-25482
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25520-29333
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25520-24476
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2610-314490
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2610-323343
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26820-28832
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ26820-22720
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28310-22209
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28310-22211
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25310-22159
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ25310-60527
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22410-27726
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22410-27601
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΜΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22730-27215
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΜΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22730-27728
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27310-26862
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27310-28052
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23210-55503
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23210-55374
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΡΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22810-84330
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΡΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22810-82363
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2710-233453
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2710-237585
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23850-22287
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23850-22283
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22210-25195
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22210-22588
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23710-29205
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ23710-29203
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28210-44301
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ28210-46592
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΙΟΥΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22710-23601
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΙΟΥΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22710-23310
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24310-63043
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24320-76600
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΥΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24340-22201
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24330-22222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤ. & ΤΡΟΧΑΙΑΣ24310-63007
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ( Γ.Ε.Λ.)24310-63054
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ( Γ.Α.Α.)24310-63006
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Π.Κ.Ε.24310-63018
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ24310-63007
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24320-82280
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24320-82494
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-27303
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ24310-27304
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-27301
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-63016
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-75955
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-27570
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24310-38989
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣΦΑΞ24320-82495
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ24310-94215
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ24310-43444
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΚ.Ε.Κ.24310-79986
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-47458
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ24310-72873
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ24310-72873
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-28353
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ210-3710098
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΟΛΟΜΕΛΕΙΑ210-3710092
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ210-3710213
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ2410-549470
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΦ. ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ24310-87718
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ24310-76148
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ)24310-78223
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ24310-87728
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΣΧΟΛΕΙΟ24310-87691
ΤΥΔΕΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ2103306148 - 2103306149210-3306673
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-25059
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (302)24310-46849
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΗΝΥΣΕΙΣ (327 - ΦΑΞ)24310-46846
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (322)24310-46833
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (322)24310-46832
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (323)24310-46834
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (323)24310-46839
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (321)24310-46831
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (321) - ΦΑΞ)24310-46829
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (321)24310-46828
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (305)24310-46862
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (305)24310-46864
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ (325)24310-46952
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (324)24310-46945
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (325)24310-46842
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (324)24310-46946
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ24310-46914
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ24310-46970
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΤΣΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ24310-46916
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΑΞΦΑΞ24310-27302
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΥΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ24310-46968
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ24310-27526
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ24310-20892
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46926
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46927
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (504)24310-46742
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (503)24310-46739
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (409)24310-46815
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΤΑΙΡΙΚΑ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ (428)24310-46791
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΤΑΡΙΚΑ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ (428 - ΦΑΞ)24310-46790
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣ. (402)24310-46794
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣ. (403)24310-46944
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ (426)24310-46782
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (422)24310-46763
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (423)24310-46773
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (423)24310-46771
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΛΗΜ. (422)24310-46770
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ. (425)24310-46781
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΙΝΙΚΟ - ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ. (425)24310-46779
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΔΗΜ. ΑΠΟΦΑΣ (404)24310-46798
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΔΗΜ. ΑΠΟΦΑΣ (404)24310-46796
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. (406)24310-46807
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. (406)24310-46811
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. (405)24310-46806
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Α (506)24310-46748
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Α (505)24310-46743
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Β (525)24310-46729
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Γ (524)24310-46726
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (502)24310-46733
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΦΑΞ)24310-46736
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΝΗΙΚΩΝ(224)24310-46884
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ210-3398217
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΛΑΡΙΣΑΣ2410-549815
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46822
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46877
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 121ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46866
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 120ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46756
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 120ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46835
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 106ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46994
ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΥΛΙΚΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46972
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΥΛΙΚΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ24310-46972
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ(111)24310-46883
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΥ(120)24310-46756
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΥ(120).24310-46835
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (217)24310-46959
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (216)24310-46997
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (217)24310-46998
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (228)24310-46764
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (228)24310-46772
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (229)24310-46766
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (229)24310-46775
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (229)24310-46858
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (201)24310-46992
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ (201)24310-46991
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (201)24310-46993
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (218)24310-46958
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (218)24310-46867
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ. (225)24310-46799
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ. (225)24310-46819
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (227)24310-46765
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (227)24310-46803
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (207)24310-46960
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (207)24310-46962
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (134)24310-46969
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (227) ΦΑΞ24310-46954
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (228)24310-46894
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (227)24310-46893
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (227)24310-46953
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (206)24310-46911
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (206)24310-46957
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (206)24310-46961
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (205)24310-46909
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (205)24310-46910
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΔΙΚΑΣΤΕΣ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (205)24310-46912
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (228)24310-46895
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΚΑΘΟΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦ (229)24310-46898
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (203)24310-46904
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)24310-46903
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)24310-46905
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)24310-46907
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. (204)24310-46908
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤ. (202)24310-46899
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ (325) - ΦΑΞ24310-46843
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (110)24310-46995
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ - ΔΙΑΣΚΕΨΗ (109)24310-46996
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (204)24310-46988
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (204)24310-46989
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (204)24310-46990
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΚΡΙΣΗ (206)24310-46987
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΥ (106)24310-46994
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (215)24310-46975
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (215)24310-46976
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (214)24310-46977
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΡΧΕΙΟ (214)24310-46978
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤ. (207)24310-46986
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (208)24310-46985
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (208)24310-46984
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ (213)24310-46979
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ (213)24310-46980
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (117)24310-46882
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α2210-6419147
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΦΑΞ 210-6411503210-6419129
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ210-6419158
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΤΑΧΔΙΚ210-7796165
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24340-22463
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ210-3242280
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΞΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ210-3247624
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΤΗΣ24340-71222
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ24330-31011
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24320-76683
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑ. Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24320-76100
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24340-22463
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΦΑΞ24340-22316
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24340-22439
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΤΑΜΕΙΟ24340-22367
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΔΙΚΑΣΤΙΚΟ24340-22313
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΕΙΣΟΔΗΜΑ24340-22327
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΕΛΕΓΧΟΣ24340-22347
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΕΞΟΔΑ24340-22313
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΕΣΟΔΑ24340-22313
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΚΒΣ24340-22368
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ24340-22469
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΜΗΤΡΩΟ24340-22438
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣΦΠΑ24340-22427
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24330-22510
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΙΣΟΔΗΜΑ24330-23465
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ24330-22511
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΚΒΣ24330-22561
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΜΗΤΡΩΟ24330-23460
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ24330-22517
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΤΑΜΕΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ24330-23464
Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΦΠΑ24330-23461
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ24320-79070
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24320-79078
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΛΕΓΚΤΕΣ24320-79094
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ24320-79096
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ24320-75124
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΚΑΣΤΙΚΟ24320-79090
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΙΣΟΔΗΜΑ24320-79075
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΛΕΓΧΟΥ24320-22448
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΞΟΔΩΝ24320-79091
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΕΣΟΔΩΝ24320-22445
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟΥ24320-79084
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΚΒΣ24320-79086
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΜΗΤΡΩΟ24320-79087
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΟΤΑ24320-75123
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΦΠΑ24320-79074
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ24320-79093
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣTAXIS24320-77385
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣTAXIS24320-79071
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ24323-50000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ24320-77478
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ24343-50000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ24340-22871
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ24340-22872
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ24340-22873
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ24330-22570
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ24330-23170
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ24330-31014
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΤΗΣ24340-71363
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ24340-31219
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ24340-31321
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ24340-31730
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΡΑΙΔΑΣ24340-31364
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΩΝ24340-93212
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ24340-91205
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ24320-83222
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ24320-76427
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ23420-25222
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ24320-72371
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ24320-76070
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ24320-61242
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΙΝΟΥ24320-96233
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΙΣΚΟΥ24320-92022
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΞΥΝΕΙΑΣ24320-82228
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΥΓΩΝΑΣ24320-70113
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ24320-41022
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24320-24926
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24320-24925
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΑΞΙΩΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ24320-24927
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ24320-24926
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΛΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24340-23399
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΛΗΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ24340-22861
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΛΗΣΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ24340-22199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24330-61166
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24330-61165
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24330-61167
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ24330-61199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟ24310-38888
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΥΠΑΛΛΗΛΟΙ24310-75710
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ24310-39752
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-39892
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87718
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87719
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87718
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87721
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87744
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87727
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87714
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-87716
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24310-70694
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΑΞ24310-33640
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ24310-72545
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚ. ΣΥΝΕΔΡ24310-25744
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚ. ΣΥΝΕΔΡ24310-78911
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ24310-38274
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ24310-75302
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΦΑΞ24310-39951
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ24313-51425
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ24313-51427
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24313-51438
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ24310-29256
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-46158
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-46125
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-46127
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ24310-29903
ΚΕΠΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ24310-46157
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ24310-79792
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ24310-79790
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ24310-79791
ΚΕΠΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΦΑΞ24310-79778
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-75302
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΞ24310-39951
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ24310-45100
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ24310-23652
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ24310-73130
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ24310-73131
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ24310-73132
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΡΙΖΑΡΙΟ)ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ24310-73133
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ24310-79481
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΟΤΡΙΚΑΛΩΝΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ24310-76651
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-47459
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-47460
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ24310-47467
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ24310-25744
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ24310-78911
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-28059
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24340-22431
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ24340-22454
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ24340-23210
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ24340-22522
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΠΥΛΗΣ24340-22214
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ24330-22236
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ24320-22466
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-38988
ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)ΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-30913
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-79251
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ24310-79242
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24310-35765
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΤΡΙΚΑΛΩΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-35888
ΦΥΛΑΚΕΣΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22650-23283
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27410-85464
ΦΥΛΑΚΕΣΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ0ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ2710-226707
ΦΥΛΑΚΕΣΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ28210-54020
ΦΥΛΑΚΕΣΑΥΛΩΝΑ (ΕΚΚΝ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22950-42772
ΦΥΛΑΚΕΣΑΥΛΩΝΑ (ΕΚΚΝ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22950-42771
ΦΥΛΑΚΕΣΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22620-71725
ΦΥΛΑΚΕΣΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22620-71747
ΦΥΛΑΚΕΣΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΤ. ΚΡΑΤ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ22660-53053
ΦΥΛΑΚΕΣΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΤ. ΚΡΑΤ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ22660-53020
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4958740
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4960733
ΦΥΛΑΚΕΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ210-4953323
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΙΘΩΜΗΣ (ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)24410-70868
ΦΥΛΑΚΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ24620-30090
ΦΥΛΑΚΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ24620-30080
ΦΥΛΑΚΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ)ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ24620-30000
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ(ΚΛΕΙΣΤΗ)22320-23153
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ(ΚΛΕΙΣΤΗ)22320-23154
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)22320-23163
ΦΥΛΑΚΕΣΔΟΜΟΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΗ)22320-23164
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ210-7767001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ213-1307000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ210-9098000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ213-130800
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ..ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ210-650800
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ210-5232820
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ210-5232821
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ210-5249010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ210-6977505
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ210-8201100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ213-1302100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ213-1515000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ213-1513800
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ210-3442000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ210-3375000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ210-3332000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ213-1525000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ210-4121211
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ213-1518000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ210-3744000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ213-1510000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ210-5295001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ213-1516000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ210-3682000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ210-3683000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ210-6555911
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ213-1517600
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ210-2124000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ213-1303000
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ210-6387602
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ213-1522900
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)213-1319100
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ210-7289600
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ213-1306600
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ210-6460284
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ210-6460458
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ210-3727400
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ210-8809130
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ(ΕΛ. ΣΤΑΤ)210-4852225
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ(ΕΛ. ΣΤΑΤ)213-1352000
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)210-3354500
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)213-1502300
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)210-6151000
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ210-3314100
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ210-9220944
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ24310-30092
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙΤΑΧΔΙΚ210-7715935
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ210-3398138
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΦΑΞ)210-3647125
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351650
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ24310-73001
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351620
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351616
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351617
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351623
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΜΕΡΙΜΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351550
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351433
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351431
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351419
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351421
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351625
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351432
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-353322
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-353300
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-353335
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-353363
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝ.2431-351639
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2431-351412
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2431-351468

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.