Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Οι καταθέσεις των δικογράφων θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 09.00 – 13.30 (με παραλαβή από τη γραμματεία, των δικογράφων μαζί με τα σχετικά παράβολα [όχι παραπάνω από τρία (3) δικόγραφα ανά δικηγόρο] στο χώρο έξω από τα γραφεία των υπαλλήλων.

Θα ελέγχονται, θα τοποθετείται ενδεικτικά η επιθυμητή ημερομηνία προσδιορισμού, θα αρχειοθετούνται με σειρά προτεραιότητας και θα διακινούνται από τη γραμματεία στο χώρο όπου θα γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση χωριστά για κάθε διαδικασία, χωρίς τη μεσολάβηση των δικηγόρων.

Τα αντίγραφα των αγωγών και αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους δικηγόρους, οι οποίοι και θα υπογράφουν την πράξη κατάθεσης μετά από τρείς (3) ημέρες, από τον ίδιο χώρο .

Β) από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια στο τηλέφωνο 2431046991 - 46993 και να προσέρχεστε σύμφωνα με το ραντεβού σας στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου (ισόγειο), για την υπογραφή του συμφωνητικού. Κανένας δε θα γίνεται δεκτός χωρίς ραντεβού.

Γ) από την Τρίτη 19/5/2020 ξεκινά η κατάθεση των δημόσιων διαθηκών, οι οποίες θα δημοσιευτούν μετά την άρση της επιβολής του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.

Οι διαθήκες θα κατατίθενται στο χώρο ΕΞΩ από τα γραφεία  της Γραμματείας, τις ώρες 9.00

- 13.30, αφού πρώτα σημειωθούν τα δέοντα στο σχετικό βιβλίο κατάθεσης (στοιχεία διαθέτη, στοιχεία συμβολαιογράφου, υπογραφή).

Δ) Όσον αφορά στην ενημέρωσή σας, για την δημοσίευση απόφασης, αυτό θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων.

Ε) Η επικύρωση των αντιγράφων αποφάσεων θα γίνεται στο ΧΩΡΟ έξω από τα γραφεία της Γραμματείας καθημερινά. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, προκειμένου να επικυρώνουν αντίγραφα αποφάσεων και λοιπών εγγράφων, θα επικοινωνούν με το Ειρηνοδικείο Τρικάλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaso5669@hotmail.gr και στο τηλέφωνο 2431046803. Στη συνέχεια θα παραλαμβάνουν το πρωτότυπο για φωτοτυπία. Τα επικυρωμένα αντίγραφα, θα παραδίδονται μετά από δύο (2) ημέρες και από ώρα 10.00 - 13.00 στο ίδιο χώρο ή ανάλογα με την προσέλευση και σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων.

ΣΤ) Τα σχετικά των συνηγόρων ετών 2019 και 2020 καθώς και του έτους 2018 για το Ν. 3869/2010, θα παραδίδονται μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2431046858. Κατά την παραλαβή των σχετικών θα υπογράφει ο συνήγορος στο σχετικό βιβλίο. Η παραλαβή των σχετικών κρίνεται ως αναγκαία και επιβεβλημένη, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος αρχείου στην υπηρεσία, ειδικά τώρα λόγω των έκτακτων μέτρων. Παρακαλούμε τα αιτούμενα προς επικύρωση αντίγραφα να προσκομίζονται με επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €. Τα αντίγραφα αποφάσεων παλαιοτέρων ετών θα παραλαμβάνονται μετά από αποστολή e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και κατόπιν ραντεβού που θα ορίζεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραλαβή των σχετικών ο δικηγόρος υπογράφει στα σχετικά βιβλία παραλαβής σχετικών. Τα σχετικά έχει δικαίωμα να τα παραλάβει μόνο ο δικηγόρος που παραστάθηκε ή άτομο το οποίο έχει εξουσιοδότηση από τον παραστάντα δικηγόρο.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους να μην προσέρχονται σε άλλους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση επιτρεπόμενων εργασιών και όπου μπορούν να χρησιμοποιούν την επικοινωνία με το Ειρηνοδικείο Τρικάλων μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  eirinodikeiotrikalon@gmail.com, vaso5669@hotmail.gr και στα τηλέφωνα 2431046991, 46993, 46766, 46803.

Παρακαλούμε τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους που θα προσέρχονται στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων, να εισέρχονται στις αίθουσες και στα γραφεία ένας-ένας και να τηρούν τις εντολές της διοίκησης του Μεγάρου και του ΕΟΔΥ:

- αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους

- 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και

- να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας αναφορικά με τις υποθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν: α)στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19η-5-2020, β)στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26η-5-2020, γ)στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28η-5-2020 και δ)στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27η-5-2020.

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 19-5-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 26-5-2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 28-5-2020

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 27-5-2020

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

Π Ρ Α Ξ Η  : 79/2020

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

β) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι η ανάκληση, η εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής προσηµειώσεως υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ήτοι µε συζήτηση, που διεξάγεται εγγράφως και τους διαδίκους να παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ.

γ) Το άρθρο Τέταρτο της µε αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άµυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020), µε την οποία επιβάλλεται το µέτρο της - προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020,

δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με δεδομένο την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των γραμματειών του Δικαστηρίου και της διατήρησης αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Ορίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2020:

 

Α) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Εξαιρούνται: οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

Β) Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί τόσο για υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, όσο και για υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης και δεν εκδικάστηκαν, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει και τη νέα διάρκεια της. Επίσης γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Ομοίως, θα κρίνονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας οι αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 Ν. 3226/2004). Η συζήτηση των αιτήσεων για τη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση προσημείωση υποθήκης θα εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020 και κατά τα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση. Επιτρέπεται, η κατάθεση κλήσης για επαναφορά προς συζήτηση των αιτήσεων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, η συζήτηση των οποίων είχε ματαιωθεί λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου κατά τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, καθώς και νέες αιτήσεις με το ανωτέρω αντικείμενο.

Γ) Από 19 Μαΐου 2020 έως και τουλάχιστον 31 Μαΐου 2020, θα επιτρέπεται: α)  η κατάθεση δικογράφων τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών ( εργατικών, αυτοκινήτων, μισθώσεων), γαμικών διαφορών, διατροφών και διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων, ανακοπών και διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, β) η κατάθεση αιτήσεων παντός είδους ασφαλιστικών μέτρων και γ) η κατάθεση κλήσεων για επανασυζήτηση αγωγής/ αίτησης που ματαιώθηκε πριν την 13η Μαρτίου 2020 καθώς και τα δικόγραφα παραίτησης από το δικόγραφο ή το δικαίωμα.

Για την κατάθεση δικογράφων απαιτείται: φάκελος, στον οποίο θα περιέχονται τα απαραίτητα έγγραφα, ήτοι ι. Για εισαγωγικό δικόγραφο:

- Φάκελος δικογραφίας {πλήρως συµπληρωµένος στο εξώφυλλο µε τα στοιχεία διαδίκων, τη διαδικασία (π.χ. «Τακτική»).

- Πρωτότυπο δικόγραφο υπογεγραμμένο

- Ένα (1) απλό αντίγραφο δικογράφου

- Αντίγραφα δικογράφου προς επικύρωση με τα απαιτούμενα ένσημα (ΤΑΧΔΙΚ 2 ευρώ)

- Γραμμάτιο Προείσπραξης του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου.

ίί. Για κατάθεση κλήσης υπόθεσης η συζήτηση της οποίας µαταιώθηκε  πριν την 13/3/2020 απαιτείται εκτός από τα παραπάνω και απλό αντίγραφο του κατατεθειμένου εισαγωγικού δικογράφου.

Η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται από ώρα 9:30 έως ώρα 14:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους αρμόδιους  γραμματείς των τμημάτων.  - Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ των επικυρωµένων αντιγράφων των δικογράφων που θα φέρουν και την έκθεση κατάθεσης, δεν θα γίνεται την ίδια ημέρα ( της κατάθεσης). Κατόπιν της σύνταξης έκθεσης κατάθεσης και την επικύρωση των σχετικών αντιγράφων από τη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι που υπογράφουν το δικόγραφο ή οι ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες εξ αυτών, θα παραλαµβάνουν τα επικυρωµένα αντίγραφα την επόμενη ημέρα, αφού υπογράψουν τη σχετική έκθεση κατάθεσης δικογράφου και  αφού επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για την παραλαβή τους με τον αρμόδιο γραμματέα.

Ενόψει της οργάνωσης των αρμοδίων τμημάτων για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων προστασίας κατά την κατάθεση των δικογράφων και την αποφυγή συνωστισμού και του προσδιορισμού του τρόπου κατάθεσης και παραλαβής δικογράφων, δε θα γίνουν καταθέσεις δικογράφων τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020.

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ υποθέσεων που µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13-3-2020 και εφεξής), καθόσον αυτές θα προσδιορίζονται οίκοθεν.

Δ) Επί του παρόντος και µέχρι νεώτερης ανακοίνωσης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η κατάθεση των εξής  δικογράφων:

- Άσκησης ενδίκων µέσων (Εφέσεις)

- Κατάθεσης Αίτησης Διαταγής Πληρωµής, Απόδοσης Χρήσης Μισθίου

- Κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ηµερών). Κλεισίµατα φακέλων που εκκρεµούν από συζητηθείσες προ της 13/3/2020 υποθέσεις όλων των διαδικασιών δεν θα πραγµατοποιηθούν έως νεώτερης ανακοίνωσης.

Ε) Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατόπιν αιτήματος με mail του Πρωτοδικείου  Τρικάλων (protrikgram@gmail.com)  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο γραμματέα . 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης τυχόν προκύψει (άρθρο τέταρτο παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ, όπως λ.χ η έκδοση πιστοποιητικού) θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών θα παραλαμβάνονται με mailστο νέο mail  των πιστοποιητικών trikalonpist@gmail.com  ή στο παλιό  mailή  με φαξ  ή  θα παραδίδονται σε άτομα που δεν γνωρίζουν τη χρήση   mailστο ισόγειο του Δικαστηρίου  από 9 π.μ.-13 μ.μ.  στον αρμόδιο υπάλληλο –επιμελητή  που θα κληθεί  από τον αστυνομικό φύλαξης. Εκεί θα λαμβάνουν και τις αιτήσεις των πιστοποιητικών .   

ΣΤ) Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021. Θα δικάζονται οι υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων, μόνο εάν κρατείται ο κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία.

 Επιτρέπεται από τους ανακριτές η διενέργεια πράξεων τακτικής ανάκρισης, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας ( μάρκα, αντισηπτικό, ένας μάρτυρας ή κατηγορούμενος στο ανακριτικό γραφείο) .

 Θα εκδίδονται μόνο τα βουλεύματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης) κατά την κρίση του αρμόδιου Προέδρου Πρωτοδικών.

Ζ) Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Τρικάλων, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που είναι τα εξής: Α) Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες.  Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

  Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων.

Τρίκαλα, 18 Μαΐου 2020

Ο Διευθύνων  το Πρωτοδικείο Τρικάλων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρίκαλα, 18.05.2020

Αριθμός Πράξης: 227/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1)Το άρθρο τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β ́/15-5-2020) για «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 1-6-2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2-6-2020»,

2) το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86Α /25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις(Α ́75) και άλλες διατάξεις»,

3) τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α ́ υποπερ. δδ ́ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών», σε συνδυασμό με την παρ. 4 εδ. τελευταίο του άρθρου τέταρτου της προαναφερόμενης υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ,

4) τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του

Ειρηνοδικείου Τρικάλων και

5) τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και

το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, υπό κανονικές

συνθήκες, παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της στενότητας αυτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738ΑΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Β. Περαιτέρω προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας δικηγόρων, κοινού και εργαζομένων, πρωτίστως δε προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του νέου κορωνοϊου covid- 19 και υπηρετηθεί ο σχετικός σκοπός του νόμου:

1) Θα κατατίθενται δικόγραφα, μετά συνεννόηση των πληρεξουσίων δικηγόρων με τη Γραμματεία αναλόγως δε θα γίνεται και η λήψη των αντιγράφων. Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τον χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13.3.2020 και εφεξής, εωσότου αποσαφηνιστεί η τυχόν δυνατότητα οίκοθεν επαναπροσδιορισμού κατόπιν δημοσίευσης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

2) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων και αιτήσεις που αφορούν σύσταση και τροποποίηση καταστατικών σωματείων.

3) Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, μετά συνεννόηση των πληρεξουσίων δικηγόρων με τη Γραμματεία.

4) Θα εκδίδονται πιστοποιητικά σε χρόνο που θα ορίζεται από τους αρμοδίους Γραμματείς, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως του αιτούντα με αυτούς, παραδιδόμενα με τον υποδεικνυόμενο ασφαλή τρόπο.

5) Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων.

6) Δεν θα κατατίθενται ένδικα μέσα.

7) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις διαταγών πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου κλπ.

8) Δεν θα κατατίθενται προτάσεις και προσθήκη-αντίκρουση νέας τακτικής διαδικασίας.

9) Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας.

10) Δεν θα λαμβάνονται δηλώσεις τρίτων.

11) Δεν θα γίνονται ένορκες βεβαιώσεις.

12) Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

13) Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την Τετάρτη 20-5-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας και κατόπιν σχετικού ραντεβού.

14) Οι καταθέσεις αιτήσεων για κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης, δε θα εκτελούνται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

15) Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δημόσιων διαθηκών από συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με την Γραμματεία, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να ταξινομηθούν προς δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών.

Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Γ. Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας,

προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην

προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη

διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από

προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία.

Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα

προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ήτοι:

1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους

κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου).

2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).

3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και

όχι περισσότερα του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους

αυτού.

Τρίκαλα, 18 Μαΐου 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΗΣ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 26 Μάιος 2020, 10.15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                     ΣΗΤΕΙΑ,  25.5.2020                                                                                                                         Πληρ.: Νικ. 
...
( 25 Μάιος 2020, 10.18 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε παρακάκω τις σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με  τη Συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α  και Β (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και Β) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΠΟΘΑ Α' ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΥΠΟΘΑ Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΠΟΘΑ Β' ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΥΠΟΘΑ Β' ΦΕΚ - ΣΥΠΟΘΑ
...
( 23 Μάιος 2020, 11.27 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 22.5.2020, υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο στην παρούσα συγκυρία:   1. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό σώμα συμμετέχει με εκπροσώπους του στις
...
( 23 Μάιος 2020, 10.50 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, εστάλη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία κοινοποιήθηκε προς τους Βουλευτές της Π.Ε Τρικάλων, σχετικά με την αποζημίωση του μηνός Μαΐου, καθώς και με λοιπά άμεσα αιτήματα του κλάδου. Δείτε εδώ τη σχετική
...
( 22 Μάιος 2020, 09.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας αναφορικά με τις υποθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν: α)στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25η-5-2020 και β)στο Μονομελες Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25η-5-2020. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
...
( 22 Μάιος 2020, 09.42 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία αιτείται συνάντησης μαζί του, προκειμένου να του παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κλάδος συνεπεία της πανδημίας, απέστειλε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός. Στο κείμενο της επιστολής που ακολουθεί, επισημαίνεται πως ο
...
( 22 Μάιος 2020, 08.52 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
NEWSLETTER ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ
Πρόωρη Λύση Επαγγελματικής Μίσθωσης με καταγγελία της Μισθώτριας Αποζημίωση του εκμισθωτή για την αποκατάσταση των φθορών, βλαβών και μετατροπών – τροποποιήσεων και διαρρυθμίσεων των μίσθιων ακινήτων   https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-471-m-m       ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
...
( 21 Μάιος 2020, 11.04 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ το έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Αλέξανδρο Οικονόμου, αναφορικά με την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών, όπως αυτό εξειδικεύθηκε με την υπ'αριθμ. 79/2020
...
( 19 Μάιος 2020, 11.18 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, κας Χρυσούλας Χαλιαμούρδα, αναφορικά με τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο πολιτικό και ποινικό τμήμα του
...
( 19 Μάιος 2020, 11.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σας ενημερώνουμε ότι: Α) Οι καταθέσεις των δικογράφων θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 09.00 – 13.30 (με παραλαβή από τη γραμματεία, των δικογράφων μαζί με τα σχετικά παράβολα [όχι παραπάνω από τρία (3) δικόγραφα ανά δικηγόρο] στο χώρο έξω από τα γραφεία των υπαλλήλων. Θα ελέγχονται, θα τοποθετείται ενδεικτικά η επιθυμητή ημερομηνία
...
( 18 Μάιος 2020, 14.42 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας αναφορικά με τις υποθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν: α)στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19η-5-2020, β)στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26η-5-2020, γ)στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28η-5-2020 και δ)στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27η-5-2020. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
...
( 18 Μάιος 2020, 13.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα, 18.05.2020 Αριθμός Πράξης: 227/2020 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΗΣ Αφού έλαβε υπόψη του: 1)Το άρθρο τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β
...
( 18 Μάιος 2020, 13.06 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       Π Ρ Α Ξ Η  : 79/2020   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. 4684/2020, στο οποίο
...
( 18 Μάιος 2020, 10.02 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ τη νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και
...
( 18 Μάιος 2020, 09.38 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ τη με αριθμό 19/2020 πράξη της  Πταισματοδίκη Τρικάλων κας Διονυσίας Ζαχαρού, αναφορικά με τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοιού
...
( 12 Μάιος 2020, 12.01 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
NEWSLETTERS ESD.GR - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων      https://solonnomologia.gr                                            Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου                                                                       www.esd.gr                           Συνεχίζουμε την
...
( 12 Μάιος 2020, 10.30 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
To Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την πρωτόγνωρη πανδημία του Κορωνοϊού - covid 19, στη συνεδρίασή του της 11ης/05/2020  αποφάσισε ομόφωνα (παρόντων όλων των μελών του)  τα παρακάτω :  1) Τη διανομή μερίσματος ποσού τριακοσίων (300) ευρώ σε όλους τους συναδέλφους-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, χωρίς
...
( 11 Μάιος 2020, 13.53 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν.4194/2013) , από το χρόνο ισχύος του, απεδείχθη ότι δεν αντιμετωπίζει με λυσιτελή τρόπο σειρά ζητημάτων, που αφορούν στην ρύθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος , με συνέπεια να απαιτείται συνολική αναδιαμόρφωσή του, η οποία , όμως, όπως είναι προφανές, απαιτεί ικανό βάθος χρόνου. Το δικηγορικό σώμα, δια των θεσμικών του οργάνων, έκρινε ως αναγκαία την άμεση
...
( 11 Μάιος 2020, 12.30 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο
...
( 09 Μάιος 2020, 13.57 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-5-2020 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥNKAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑΔ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-20)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  • image4
    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
  • image5
    ΜΑΪΟΣ 2020

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

  • ekthemata2
    Τρέχοντα Εκθέματα Τρικάλων (Πολιτικά - Ποινικά) - Εφετείου Λάρισας (Ποινικά - Διοικητικά)
mod_vvisit_counterΣυνολικές Επισκέψεις368401

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.