Εκτύπωση
PDF

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 11-12-2022)

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της, στις 11-12-2022, στην Αθήνα, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Η Ολομέλεια εκφράζει την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από 1.1.2023, αύξηση, που επιβαρύνει προσθετικά και πολλαπλασιαστικά όλους τους συναδέλφους, επιβαρύνοντας την ήδη δυσχερή οικονομική θέση των δικηγόρων, που για τους πιο αδύναμους φτάνει στο όριο κινδύνου βιοπορισμού.

Η αύξηση αυτή, μάλιστα, γίνεται τη στιγμή, που το αρμόδιο Υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ δεν εκπληρώνουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους έναντι των δικηγόρων, όπως η επικαιροποίηση του Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ, η καταβολή των υποχρεώσεών του προς τους δικηγόρους, η άμεση επαναρτίωση του Ειδικού Λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ κλπ.

Η Ολομέλεια καλεί την Κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και να απέχει από κάθε ενέργεια, που επιβαρύνει, περαιτέρω, την επαγγελματική και οικονομική κατάσταση του κλάδου.

Η Ολομέλεια για την οικονομική στήριξη του κλάδου επιβεβαιώνει το διεκδικητικό της πλαίσιο, σύμφωνα και με προηγούμενες αποφάσεις της (επισυνάπτεται).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια καλεί τους συναδέλφους να ενισχύσουν μαζικά τις δράσεις της Ολομέλειας. Αύριο, Δευτέρα 12-12-2022 και ώρα 13.00, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, θα δοθεί απάντηση στον Υπουργό και την Κυβέρνηση για την αδιαφορία της και την μη στήριξη του κλάδου. Θα επιδοθεί στον Υπουργό το Ψήφισμα διαμαρτυρίας με τις χιλιάδες υπογραφές δικηγόρων που έχουν ήδη συλλεγεί, το οποίο θα κοινοποιηθεί και στον Πρωθυπουργό.

Ειδικά, για την μη επαναρτίωση μέχρι σήμερα του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ η Ολομέλεια αποφάσισε την κατάθεση αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί η τύχη των ποσών που έχουν καταβάλει οι δικηγόροι για το σκοπό αυτό.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελεί η αδήριτη ανάγκη για λυσιτελείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της, με σκοπό την ορθή και ταχεία απονομή της, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη.

Η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάργησης ή συγχώνευσης των διοικητικών δικαστικών σχηματισμών που λειτουργούν σήμερα. Τουναντίον θεωρεί επιβεβλημένη τη λειτουργία Διοικητικού Πρωτοδικείου στην έδρα κάθε πολιτικού Πρωτοδικείου, όπως επιβάλει άλλωστε και η αρχή της τοπικής εγγύτητας του πολίτη προς τον φυσικό δικαστή.

Περαιτέρω, η Ολομέλεια είναι απόλυτα αντίθετη στις τηλεματικές δίκες και στη μετατροπή δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής. Η τηλεματική δίκη χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων δεν πληροί τα εχέγγυα της δίκαιης δίκης, παραβιάζει τις αρχές της προφορικότητας και δημοσιότητας της συζήτησης.

Άλλωστε και η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν επιτρέπει την τηλεματική δίκη, αλλά μόνο, την κατ’ εξαίρεση, και μάλιστα υπό αυστηρές ειδικές προϋποθέσεις υποκατάσταση της με φυσική παρουσία ακρόασης από ακρόαση με τηλεδιάσκεψη.

Η συγκέντρωση της δικαστικής ύλης σε ένα περιορισμένο αριθμό διοικητικών δικαστηρίων επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, σε αντίθεση με την αποκέντρωσή της, με αναδιάρθρωση της αρμοδιότητας, που επιταχύνει τον προσδιορισμό των υποθέσεων, την εκδίκασή τους και την έκδοση αποφάσεων.

Το μείζον πρόβλημα στη Διοικητική Δικαιοσύνη δεν είναι γεωγραφικό, αλλά οικονομικό και δικονομικό. Η επίλυσή του απαιτεί σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση, εξορθολογισμό και αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, κάλυψη των κενών θέσεων Δικαστικών υπαλλήλων και σοβαρή υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των διοικητικών σχηματισμών, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης, χωρίς αυτή να αποβαίνει εις βάρος της ορθής απονομής της.

Προειλημμένες αποφάσεις και προσχηματικοί διάλογοι δεν είναι αποδεκτοί. Μόνο με διαρκή και ουσιαστικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων και την επίκληση στοιχείων τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας, μπορεί να αναζητηθούν αποτελεσματικές λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια απορρίπτει συνολικά και κατηγορηματικά το πόρισμα της Ομάδας εργασίας υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου ΣτΕ Μιχ. Πικραμένου, σχετικά με την λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και αποφάσισε:

- Να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κατάργηση περιφερειακών διοικητικών δικαστικών σχηματισμών.

- Να προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 - Να ζητήσει γνωμοδοτήσεις από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την συμβατότητα ή μη της τηλεματικής δίκης με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, που προβλέπουν τις αρχές της προφορικότητας, της δημοσιότητας της συζήτησης και της (τοπικής) εγγύτητας για τη λειτουργία της δίκαιης δίκης.

 - Να ερευνήσει τη δυνατότητα ανάθεσης στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την υλοποίηση εστιασμένης έρευνας ως προς τη γνώμη των δικηγόρων για τα προβλήματα της δικαιοσύνης, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών κατά την απονομή δικαιοσύνης, την ενδεχόμενη εφαρμογή ενός «δικαστικού Καλλικράτη».

 - Να εξουσιοδοτήσει τη Συντονιστική Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων κινητοποιήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Ολομέλεια έχει εκφράσει, κατ’ επανάληψη, την έντονη αντίθεσή της και διαμαρτυρία της για την τραγική καθυστέρηση στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις αποδείχθηκαν αλυσιτελείς, με αποτέλεσμα να μην έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η επίλυση του προβλήματος.

Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων του δικηγορικού σώματος παρατηρείται μια κινητικότητα από πλευράς Υπουργείου, η οποία όμως δεν κρίνεται επαρκής.

Η Ολομέλεια εισηγείται στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας να συνεχίσουν την αποχή των δικηγόρων μελών τους από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

Προς ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της αποχής, η Ολομέλεια προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας το ακόλουθο πλαίσιο αποχής:

1. Οι δικηγόροι οφείλουν να παραλαμβάνουν τους διορισμούς και να συμμορφώνονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους.

2. Χορήγηση αδειών στις εξής περιπτώσεις:

α. Παραγραφές και αποσβεστικές προθεσμίες σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό και επτά έτη στο β’ βαθμό και συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στα κακουργήματα.

β. Συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις.

γ. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (πχ διατροφή ανηλίκου, διατήρηση ψυχιατρικής κράτησης κ.οκ.)

δ. Κατάθεση προτάσεων σε δίκες νέας τακτικής.

ε. Σε δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας απόφασης.

στ. Σε προσωρινά κρατούμενους εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκάμηνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

 

Εκτύπωση
PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

     ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                            Τρίκαλα, 05-12-2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

            ΔΝΣΗ : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Τ.Κ. 42132

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Το Διοικητικό   Συμβούλιο   του   Δικηγορικού   Συλλόγου   Τρικάλων  καλεί  τα   μέλη   του   Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων σε ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   στην   αίθουσα   του ακροατηρίου του Πταισματοδικείου   Τρικάλων   την   14η  του  μηνός Δεκεμβρίου   του   έτους  2022,   ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12.30 με  θέμα:

Ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο στο Σώμαγια τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 11-12-2022 κι αφορούν τη Διοικητική Δικαιοσύνη, το πλαίσιο αποχής Νομικής Βοήθειας και το διεκδικητικό πλαίσιο (Οικονομικά, Ασφαλιστικά).

 

 

                    Για  το  Δικηγορικό   Σύλλογο Τρικάλων

 

            Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

   Νικόλαος  Γουγουλάκης                         Γεώργιος Τσαγκούλης

 

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, στη συνεδρίασή του την 5.12.2022, κατόπιν της πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων, για την κήρυξη αποχής τη Δευτέρα 12.12.2022, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την κυβερνητική αδιαφορία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, αποφάσισε την αποχή  των  μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους τη Δευτέρα 12.12.2022,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων από 1.1.2023, η οποία καθιστά δυσχερέστερη την, ήδη, επιβαρυμένη οικονομική θέση των Δικηγόρων, που έχει πληγεί από 10ετίας με την επιβολή των επαχθών μέτρων των μνημονίων, αλλά και της πανδημίας που επακολούθησε και είχαν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, καθώς και των δικηγορικών αμοιβών.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 31 Ιανουάριος 2023, 17.22 - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ
...
( 31 Ιανουάριος 2023, 10.08 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 1ης Φεβρουαρίου 2023, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν όλες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Μαρία Ζάχου, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/2023 ΦΕΚ τεύχος 389/Β/28-01-2023 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και Θρησκευμάτων-
...
( 30 Ιανουάριος 2023, 08.48 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΑ
...
( 30 Ιανουάριος 2023, 08.37 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου «(…)»   1. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και περί της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων νομικής βοήθειας, η πληρωμή αποζημιώσεων στους δικηγόρους που παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
...
( 27 Ιανουάριος 2023, 08.05 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 19 Ιανουάριος 2023, 09.56 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 18 Ιανουάριος 2023, 13.30 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
CORPORATE FINANCE FOR LAWYERS Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητές: Παναγιώτης Αλεξάκης, Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Γρηγόρης Δημάκης, Προκόπης Δημητριάδης, Σταμάτης Δρίτσας, Ιωάννης Λιναρίτης, Γιώργος Παπαχρήστου, Αλέξανδρος Σερετάκης, Παναγιώτης Σταϊκούρας, Στυλιανός Στυλιανίδης, Κωνσταντίνος Στυλιανού   Επικοινωνία με Εκπρόσωπο: T: 2310
...
( 18 Ιανουάριος 2023, 08.43 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σεμινάριο στις 25 Ιανουαρίου | Η Απευθείας Ανάθεση στις Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον Ν 4782/2021
Η Απευθείας Ανάθεση στις Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον Ν 4782/2021 Εισηγητής: Ιωάννης Σαρακηνός   Επικοινωνήστε με εκπρόσωπο: Τ: 2310 545618, 2310 532134 | E:nbthess@nb.org   Πληροφορίες     Ημερομηνία Διεξαγωγής  Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 (17:00 - 21:00) Διάρκεια Τέσσερις (4) Ώρες Εκπαίδευσης  Τόπος Διεξαγωγής  Εγκαταστάσεις Νομικής Βιβλιοθήκης  Κόστος
...
( 17 Ιανουάριος 2023, 09.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023   Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 18ης Ιανουαρίου 2023, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν όλες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/2022 ΦΕΚ 7005/Β/31-12-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και Θρησκευμάτων-
...
( 12 Ιανουάριος 2023, 08.07 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 10 Ιανουάριος 2023, 09.28 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11ης    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2023   Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 11ης Ιανουαρίου 2023, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν όλες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Μαρία Ζάχου, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/2022 ΦΕΚ 7005/Β/31-12-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και Θρησκευμάτων-
...
( 03 Ιανουάριος 2023, 12.58 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Γίνεται γνωστό, ότι από αύριο, 4 Ιανουαρίου 2023, αρχίζει η διανομή του νέου ημερολογίου του ΔΣΤ, το οποίο τα μέλη του μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Συλλόγου
...
( 03 Ιανουάριος 2023, 11.24 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Παραθέτουμε αναλυτικά τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την απόφαση Α. 1138/2020 για τo myDATA με τη νέα απόφαση Α.1090/2022 για την διαβίβαση («ανέβασμα») των εσόδων από τους δικηγόρους από 1/1/2023. Τονίζουμε ότι ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων των δικηγόρων δεν αλλάζει κάτι, και ότι με τις ανωτέρω αποφάσεις υπάρχει νομοθετημένη η υποχρέωση διαβίβασης των εσόδων. Διαβίβαση Τιμολογίων
...
( 16 Δεκέμβριος 2022, 12.45 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων και του Λ.Ε.Α.Δ. Τρικάλων, για τη Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:30, στον πολυχώρο
...
( 15 Δεκέμβριος 2022, 08.18 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών του Εργαστηρίου Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 13 Δεκέμβριος 2022, 12.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε το σχετικό έγγραφο
...
( 13 Δεκέμβριος 2022, 09.12 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022   Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 14ης Δεκεμβρίου 2022, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν όλες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/2022 ΦΕΚ 6240/Β/09-12-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και
...
( 12 Δεκέμβριος 2022, 10.16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια κατά τη συνεδρίασή της, στις 11-12-2022, στην Αθήνα, υιοθέτησε Ψήφισμα για την ανάγκη δημόσιας διαχείρισης του νερού, το οποίο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συνδεόμενο με την ύπαρξη της ζωής και την επιβίωση των ανθρωπίνων κοινωνιών.Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε νερό επαρκές, ασφαλές και οικονομικά προσιτό.Η Ολομέλεια επισήμανε την ανάγκη σεβασμού
...
( 12 Δεκέμβριος 2022, 10.15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της, στις 11-12-2022, στην Αθήνα, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Η Ολομέλεια εκφράζει την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από 1.1.2023, αύξηση, που επιβαρύνει προσθετικά και πολλαπλασιαστικά όλους
...
( 09 Δεκέμβριος 2022, 17.21 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.