Εκτύπωση
PDF

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθμός  Πράξης: 1796/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

19/06/2017

01

Ε506/14

03/12/2014

08/01/2019

01

19/06/2017

02

Ε507/14

03/12/2014

08/01/2019

02

19/06/2017

03

Ε508/14

04/12/2014

08/01/2019

03

19/06/2017

04

Ε510/14

04/12/2014

08/01/2019

04

19/06/2017

05

Ε511/14

05/12/2014

08/01/2019

05

19/06/2017

06

Ε512/14

05/12/2014

08/01/2019

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1797/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

20/06/2017

1

Ε513/14

05/12/2014

08/01/2019

7

20/06/2017

2

Ε514/14

05/12/2014

08/01/2019

8

20/06/2017

3

Ε559/14

22/12/2014

08/01/2019

9

20/06/2017

4

Ε102/12

03/07/2012

08/01/2019

10

20/06/2017

5

Ε242/12

14/12/2012

08/01/2019

11

20/06/2017

6

Ε515/14

08/12/2014

05/02/2019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1798/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

21/06/2017

1

Ε516/14

08/12/2014

05/02/2019

02

21/06/2017

2

Ε517/14

08/12/2014

05/02/2019

03

21/06/2017

3

Ε522/14

10/12/2014

05/02/2019

04

21/06/2017

4

Ε523/14

11/12/2014

05/02/2019

05

21/06/2017

5

Ε524/14

12/12/2014

05/02/2019

06

21/06/2017

6

Ε526/14

15/12/2014

05/02/2019

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1799/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 22ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

22/06/2017

1

Ε527/14

15/12/2014

05/02/2019

8

22/06/2017

2

Ε528/14

15/12/2014

05/02/2019

9

22/06/2017

3

Ε529/14

16/12/2014

05/02/2019

10

22/06/2017

4

Ε244/12

17/12/2012

05/02/2019

11

22/06/2017

5

Ε246/12

18/12/2012

05/02/2019

12

22/06/2017

6

Ε530/14

16/12/2014

05/03/2019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1800/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

23/06/2017

1

Ε531/14

16/12/2014

05/03/2019

02

23/06/2017

2

Ε534/14

16/12/2014

05/03/2019

03

23/06/2017

3

Ε535/14

16/12/2014

05/03/2019

04

23/06/2017

4

Ε538/14

16/12/2014

05/03/2019

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1801/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

25/09/2017

1

Ε539/14

17/12/2014

05/03/2019

08

25/09/2017

2

Ε541/14

17/12/2014

05/03/2019

10

25/09/2017

3

Ε542/14

18/12/2014

05/03/2019

11

25/09/2017

4

Ε10/13

11/01/2013

05/03/2019

12

25/09/2017

5

Ε554/14

18/12/2014

09/04/2019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1802/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

26/09/2017

1

Ε555/14

19/12/2014

09/04/2019

2

26/09/2017

2

Ε557/14

19/12/2014

09/04/2019

4

26/09/2017

3

Ε558/14

19/12/2014

09/04/2019

5

26/09/2017

4

Ε560/14

22/12/2014

09/04/2019

6

26/09/2017

5

Ε561/14

22/12/2014

09/04/2019

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1803/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

27/09/2017

1

Ε562/14

22/12/2014

09/04/2019

8

27/09/2017

2

Ε563/14

23/12/2014

09/04/2019

9

27/09/2017

3

Ε564/14

23/12/2014

09/04/2019

10

27/09/2017

4

Ε565/14

23/12/2014

09/04/2019

11

27/09/2017

5

Ε13/13

14/01/2013

09/04/2019

12

27/09/2017

6

Ε566/14

24/12/2014

07/05/2019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1804/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 28ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

28/09/2017

1

Ε567/14

24/12/2014

07/05/2019

2

28/09/2017

2

Ε568/14

24/12/2014

07/05/2019

3

28/09/2017

3

Ε569/14

24/12/2014

07/05/2019

4

28/09/2017

4

Ε570/14

29/12/2014

07/05/2019

5

28/09/2017

5

Ε572/14

29/12/2014

07/05/2019

7

28/09/2017

6

Ε573/14

29/12/2014

07/05/2019

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Πράξης: 1805/2016     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

 ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Νέα Δικάσιμος

Νέο Πινάκιο

Αρ. κατ/ έτος

Ημ. Κατάθεσης

Προηγούμενη

Δικάσιμος

Αρχικό

Πινάκιο

29/09/2017

1

Ε571/14

29/12/2014

07/05/2019

6

29/09/2017

2

Ε574/14

30/12/2014

07/05/2019

9

29/09/2017

3

Ε575/14

30/12/2014

07/05/2019

10

29/09/2017

4

Ε261/13

23/09/2013

07/05/2019

11

29/09/2017

5

Ε576/14

30/12/2014

04/06/2019

1

29/09/2017

6

Ε577/19

30/12/2014

04/06/2019

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.