Εκτύπωση
PDF

Σεμινάριο στις 25 Ιανουαρίου | Η Απευθείας Ανάθεση στις Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον Ν 4782/2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Απευθείας Ανάθεση στις Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον Ν 4782/2021

Εισηγητής: Ιωάννης Σαρακηνός

 

Επικοινωνήστε με εκπρόσωπο:

Τ: 2310 545618, 2310 532134 | E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Πληροφορίες  

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 (17:00 - 21:00)

Διάρκεια

Τέσσερις (4) Ώρες Εκπαίδευσης 

Τόπος Διεξαγωγής 

Εγκαταστάσεις Νομικής Βιβλιοθήκης 

Κόστος Συμμετοχής 

140,00 € 

Τρόποι Εξόφλησης 

Μετρητοίς  ή
Πιστωτική ΚάρταVISA, MASTERCARD, DINERS 
     ή
Κατάθεση σε τραπεζικό ΛογαριασμόΓιατί να το επιλέξω;

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί μία ολιστική και με σαφή προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση της απευθείας ανάθεσης, η οποία αποτελεί μια εκ των πλέον δημοφιλών διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4782/2021 στον Ν. 4412/2016. Η προσφυγή στην απευθείας ανάθεση προβλέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ή των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Επιπλέον, στο παρόν σεμινάριο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης μέσω απευθείας ανάθεσης, ήτοι από τις προκαταρκτικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί μια αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων φορέας, τις ενέργειες που απαιτούνται από τον οικονομικό φορέα, την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι και την εκτέλεσή της και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (τόσο από άποψη ουσιαστικού δικαίου όσο και στο πεδίο της έννομης προστασίας). Τέλος, στο παρόν σεμινάριο, καλύπτονται ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, όπως έχουν αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί μέσα από δικαστικές αποφάσεις, κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

Σε ποιους απευθύνεται;

- Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, νομικά τμήματα & στελέχη κρατικών φορέων, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών δημοσίου δικαίου ή/και επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την συμμετοχή των εν λόγω φορέων σε δημόσιους διαγωνισμούς εκτιμώμενης αξίας σύμβασης κάτω από 30.000€ για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες

- Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, νομικά τμήματα & στελέχη κρατικών φορέων, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών δημοσίους δικαίου ή/και επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την συμμετοχή των εν λόγω φορέων σε δημόσιους διαγωνισμούς εκτιμώμενης αξίας σύμβασης κάτω από 60.000€ με αντικείμενο δραστηριότητας κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες [τέτοιες υπηρεσίες είναι συγκεκριμένα: διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για οικιακές εργασίες, νοσηλευτικού προσωπικού, δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης, διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων (πολιτιστικών, φεστιβάλ, πάρτι, επιδείξεων μόδας, εκθέσεων), επιδομάτων, θρησκευτικές, τροφοδοσίας (καντίνας, καφετέριας), νομικές υπηρεσίες, φυλακές, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, ερευνών και ασφάλειας (συστήματα συναγερμού, φύλαξης, επιτήρησης, συστήματος ανίχνευσης, ανεύρεσης φυγόδικων, περιπόλου, ιδιωτικής αστυνομίας, γραφολογίας, ανάλυσης απορριμμάτων), ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών, αναγόμωσης ελαστικών, σιδηρουργών]

- Υπαλλήλους αρμόδιων εθνικών αρχών, όπως η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)

- Δικαστές

- Ακαδημαϊκούς ή σπουδαστές νομικών σχολών και νομικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

- Σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (π.χ. μηχανικός, λογιστής)

Διάγραμμα ύλης

 • Εισαγωγή
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Έννοια απευθείας ανάθεσης
 • Προϋποθέσεις προσφυγής στην απευθείας ανάθεση
 • Διαδικασία απευθείας ανάθεσης (απόφαση ανάθεσης, σύμβαση,

δημοσιότητα)

 • Σύστημα Ηλεκτρονικής Αγοράς (e-marketplace)
 • Μητρώο προεπιλογής οικονομικών φορέων (κατάρτιση, τήρηση)
 • Περιορισμοί & εξαιρέσεις
 • Έννομη προστασία
 • Σταχυολόγηση σημαντικότερων δικαστικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων επί ζητημάτων απευθείας ανάθεσης

Βιογραφικό Εισηγητή

 

- O Ιωάννης Σαρακηνός είναι Δικηγόρος Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου «Sarakinos Law» που εδρεύει στο Κολωνάκι. Είναι κάτοχος δύο προπτυχιακών τίτλων νομικής και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) από το London School of Economics & Political Science (LSE). Διαθέτει σημαντική συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία στο δημόσιο διοικητικό δίκαιο με ειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις, τις σχολικές επιτροπές αλλά και τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Διατελεί, επί σειρά ετών, εξωτερικός νομικός σύμβουλος οικονομικών φορέων αλλά και αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων επί του συνόλου των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της π. ΑΕΠΠ και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας. Συναφώς, είναι επικεφαλής νομικός σύμβουλος της επιστημονικής ομάδας της ψηφιακής πύλης «ΔήμοςData» (https:// www.dimosdata.gr), η οποία προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον γνώσης της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει την αυτοδιοίκηση. 

Τρόποι Παρακολούθησης 

 

​Βίντεο (Live Streaming) *

Βίντεο (On Demand)**

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και τείνει να κυριαρχήσει στον χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία εξέλιξης γνώσεων και δεξιοτήτων στον χρόνο και με τον ρυθμό που ο καθένας επιλέγει.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ παρέχει στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα μία απολαυστική εμπειρία ζωντανής παρακολούθησης των μαθημάτων και αμεσότητας με τον διδάσκοντα εισηγητή, απολαμβάνοντας έτσι μοναδική ποιότητα ήχου και εικόνας (high definition) με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL.

 • Απευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω Internet από τον χώρο του
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τον εκπαιδευόμενο γραπτά ή προφορικά
 • Ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

**

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αξιοποιεί τις πιο προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τις καλύτερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου. Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης (οn demand) ποιότητας High Definition (HD), η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει επιλέξει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω αυτής σε πληθώρα επιστημονικών ημερίδων & εκδηλώσεων που προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής:

Ελευθερία Παντζαρτζίδου

 

Σύμβουλος Πωλήσεων 

Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη

E:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τ: +30 2310532134, +30 2310545618

F: +30 2310551530

alt https://www.facebook.com/nbthess  

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.