Εκτύπωση
PDF

Οι Πρόσφατες Νομολογιακές Εξελίξεις στις Δημόσιες Συμβάσεις ιδίως μετά τον Ν 4782/2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι Πρόσφατες Νομολογιακές Εξελίξεις στις Δημόσιες Συμβάσεις ιδίως μετά τον Ν 4782/2021 Εισηγητής: Βασίλειος Χατζηγιαννάκης Επικοινωνήστε με εκπρόσωπο: Τ: 2310 545618, 2310 532134 | E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Πληροφορίες Ημερομηνία Διεξαγωγής Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 (17:00 - 21:00) Διάρκεια Τέσσερις (4) Ώρες Εκπαίδευσης Τόπος Διεξαγωγής Εγκαταστάσεις Νομικής Βιβλιοθήκης Κόστος Συμμετοχής 150,00 € Τρόποι Εξόφλησης Μετρητοίς ή Πιστωτική Κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS ή Κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό Γιατί να το επιλέξω; Το παρόν Σεμινάριο επικεντρώνεται στην επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ιδίως μετά τον Ν 4782/2021, παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες αποφάσεις των ΣτΕ και ΕλΣυν. Εξετάζει ζητήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της διαδικασίας ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης, από την υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης έως και την παροχή έννομης προστασίας από την ΕΑΔΗΣΥ και τα αρμόδια Δικαστήρια. Εξετάζει επίσης και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις των ΟΤΑ και ιδίως στον έλεγχο νομιμότητας αυτών από τις εποπτικές αρχές ΟΤΑ (π.χ. τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Σε ποιους απευθύνεται; • δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες • νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων • στελέχη της Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης • στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου • φοιτητές νομικής και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων Διάγραμμα ύλης Η υποβολή διευκρινίσεων κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών και κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης • Τα άρθρα 102-103 του Ν 4412/2016, μετά την τροποποίησή τους με τον Ν 4782/2021, υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ Χρόνος συνδρομής των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό • Οι διατάξεις του άρθρου 104 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν 4782/2021 υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές • Η εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν 4782/2021 και στις εκκρεμείς, κατά τη θέσπισή του, διαγωνιστικές διαδικασίες Έννομη προστασία κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων • Το νέο σύστημα έννομης προστασίας του άρθρου 372 του Ν 4412/2016 και η συμβατότητά του με το συνταγματικό και ενωσιακό δίκαιο • Η σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η δυνατότητα ή μη του Δικαστηρίου να εξετάσει πρωτογενώς τα ζητήματα που τίθενται με αυτήν • Το έννομο συμφέρον των οικονομικών φορέων να στραφούν κατά των συνδιαγωνιζομένων τους ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους • Το διευρυμένο έννομο συμφέρον για την προσβολή όρων της διακήρυξης σύμφωνα με την ΣτΕ ΕΑ 107/2021 • Η διάταξη του άρθρου 363 παρ. 5 περ. γ’ του Ν 4412/2016 μετά τον Ν 4782/2021 Οι δημόσιες συμβάσεις των ΟΤΑ • Διαφορές από πράξεις των εποπτικών αρχών ΟΤΑ που εκδίδονται κατά τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων ΟΤΑ – Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς • Σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ εποπτικών αρχών ΟΤΑ και Ελεγκτικού Συνεδρίου Βιογραφικό Εισηγητή - Ο Βασίλειος Χατζηγιαννάκης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία». Εξειδικεύεται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, για το οποίο αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά, και στο δίκαιο περιβάλλοντος και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων της Σχολής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει μέλος Ομάδων Εργασίας προς υποβοήθηση του έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ κατά τη σύνταξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης (2020-2021) και μέλος της νομοθετικής ομάδας εργασίας για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (2018-2019). Έχει παραστεί, ως πληρεξούσιος δικηγόρος, σε σημαντικές δίκες για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως η πρόσφατη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα του άρ. 372 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021. Τρόποι Παρακολούθησης Βίντεο (Live Streaming) * Βίντεο (On Demand)** * Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και τείνει να κυριαρχήσει στον χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία εξέλιξης γνώσεων και δεξιοτήτων στον χρόνο και με τον ρυθμό που ο καθένας επιλέγει. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ παρέχει στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα μία απολαυστική εμπειρία ζωντανής παρακολούθησης των μαθημάτων και αμεσότητας με τον διδάσκοντα εισηγητή, απολαμβάνοντας έτσι μοναδική ποιότητα ήχου και εικόνας (high definition) με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. • Απευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω Internet από τον χώρο του • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τον εκπαιδευόμενο γραπτά ή προφορικά • Ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών. ** Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αξιοποιεί τις πιο προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τις καλύτερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου. Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης (οn demand) ποιότητας High Definition (HD), η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει επιλέξει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω αυτής σε πληθώρα επιστημονικών ημερίδων & εκδηλώσεων που προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης. Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής: Νίκος Κουταλιανός Σύμβουλος Πωλήσεων Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Τ: +30 2310532134, +30 2310545618 F: +30 2310551530 https://www.facebook.com/nbthess

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.