Εκτύπωση
PDF

Επαναπροσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς δικασίμου 7-4-2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

 

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων  που ματαιώθηκαν λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων   της  δικασίμου  07-04-2021,  επαναπροσδιορίστηκαν (με οίκοθεν  επαναφορά )  από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων κ.  Φανή  Βακράτσα  με την με αριθμό 70 /12-4-2021 πράξη της και ορίστηκε ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ   η   02-06- 2021 , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10 π.μ. και  εγγράφηκαν στο έκθεμα της δικασίμου αυτής .

 

             Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

 

 ΦΑΝΗ ΒΑΚΡΑΤΣΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

 

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.