Εκτύπωση
PDF

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 127 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων, του εκλεγέντος Προέδρου Δημητρίου Κοντογιάννη, συνήλθε στις δέκα επτά (17) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ., στα Τρίκαλα και στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων (γραφείο συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου) το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου που εκλέχτηκε για την περίοδο 16-3-2014 μέχρι 31-12-2017 στις εκλογές που έγιναν στις 23-2-2014,  αποτελούμενο από τον παραπάνω Πρόεδρο και τα εκλεγέντα μέλη, ήτοι : 1)Ακρίβο Νικόλαο του Βασιλείου, 2) Γάτσιο Γεώργιο του Αντωνίου, 3) Γκατζιό Απόστολο του Χρήστου, 4) Κουτίνα Ιωάνννα του Αθανασίου, 5) Μοιριώρη Ευάγγελο του Κων/νου, 6) Μπλαντή Χαρίκλεια του Νικολάου, 7) Πανανό Νικόλαο του Δημητρίου, 8) Τρίμμη Δημήτριο του Νικολάου, προκειμένου, όπως προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 127 του Κώδικα Δικηγόρων, να προβεί στην εκλογή εκ των μελών αυτού του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μετά τη διενέργεια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγονται : 1) Στο αξίωμα του Αντιπροέδρου ο Απόστολος Γκατζιός του Χρήστου. 2) Στο αξίωμα του Γεν. Γραμματέα η Χαρίκλεια Μπλαντή του Νικολάου και 3) Στο αξίωμα του Ταμία ο Δημήτριος Τρίμμης του Νικολάου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοντογιάννης Δημήτριος του Μιλτιάδη, Πρόεδρος

Γκατζιός Απόστολος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος

Μπλαντή Χαρίκλεια του Νικολάου, Γεν. Γραμματέας.

Τρίμμης Δημήτριος του Νικολάου, Ταμίας.

Ακρίβος Νικόλαος του Βασιλείου, μέλος

Γάτσιος Γεώργιος του Αντωνίου, μέλος

Κουτίνα Ιωάνννα του Αθανασίου, μέλος

Μοιριώρης Ευάγγελος του Κων/νου, μέλος

Πανανός Νικόλαος του Δημητρίου, μέλος

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Μιλτ. Κοντογιάννης

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.