Εκτύπωση
PDF

Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Τρικάλων για έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω covid-19

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Π Ρ Α Ξ Η  7/2021

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών»,

Β)  Την με αριθμό ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ 71293/8.1.2021 ( ΦΕΚ Β 30/8.1.2021)
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας  για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και ώρα 06:00 ως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και ώρα 06:00» , και ειδικότερα των άρθρων 1 περ 5 α περί προσωρινής αναστολής αα) δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αβ) νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, αγ) των κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Καθώς και τις αναφερόμενες υπό β εξαιρέσεις από την εφαρμογή της περ. α (ήτοι υπό βα ως υπό βιθ):

Γ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Τρικάλων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ότι για το χρονικό διάστημα από 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 ως και Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 06:00 ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ:

Α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και των ποινικών δικαστηρίων υπό τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ, υπό τα όσα αναλυτικά διευκρινίζονται με τις  υπ΄ αριθ. 320, 327, 328 και 330 /202 πράξεις 

Β) Εξαιρούνται και λειτουργούν οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων, υπό το καθεστώς απαρεγκλίτου τηρήσεως εσωτερικών μέτρων πρόληψης, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που έχει εκπονηθεί και τα αναφερόμενα στη συνέχεια:

Α) Κατά διαφοροποίηση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ2/2.1.2021 διενεργούνται οι πολιτικές δίκες που αναφέρονται σε αυτή διαδικασιών εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων. Την προηγουμένη ημέρα της δικασίμου και έως την 12η μεσημβρινή, λαµβάνει χώρα έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων (αυτοτελώς ή από κοινού), η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου, µε χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριµένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση µαρτύρων (ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοδικείου: protrikgram @gmail.com). Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να αναφέρεται ως παραλήπτης το ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ (ή το όνομα του Προϊσταμένου), ο αριθµός κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθµός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόµατα των διαδίκων (αυτονόητα και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων).

Ειδικότερα :

α) Στις δίκες κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δήλωση, περί μη εξέτασης μαρτύρων κατόπιν συμφωνίας όλων των διαδίκων απαιτείται από τα μέρη για όλες τις υποθέσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου, εφόσον δεν γίνεται διάκριση από το νόμο. Σημειώνεται ότι για το διάστημα από 1.1. ως και 31.3.2021 η διαδικασία για τη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α/256/23.12.2020) ήτοι « §1ια το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής: α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου. γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο. 2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του».

 β) Στις δίκες κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς επίσης και υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του Ν. 3869/2010, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες κατόπιν συμφωνίας όλων των διαδίκων, θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την αρμόδια γραμματεία του Δικαστηρίου σχετική έγγραφη δήλωση, κατά τα προαναφερθέντα, μέχρι τη 12η μεσημβρινή της προτεραίας της δικασίμου. Σημειώνεται ότι στην εκουσία διαδικασία απαιτείται σχετική δήλωση πέραν του αιτούντος (με την εξαίρεση των υποθέσεων στις οποίες αιτούσα είναι η Εισαγγελέας, εκτός από την περίπτωση που επιθυμεί την εξέταση μαρτύρων, βλ υπ’ αριθ. 2/2021 πράξη της Εισαγγελέως Πλημ/κών Τρικάλων), ενδεικτικά (υπό τη ρευστότητα του προσώπου που προσλαμβάνει ιδιότητα διαδίκου στην εκουσία δικαιοδοσία) : στις μη γνήσιες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (και από τους καθ’ ων), σε όσες περιπτώσεις έχει διαταχθεί η κλήτευση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον κατ’ άρθρο 748§3 ΚΠολΔ, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό εκδίκασης των υποθέσεων. 

γ) Για τις λοιπές διαδικασίες ειδικής και τακτικής διαδικασίας, ισχύουν οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με προηγούμενες πράξεις ως προς τις προηγουμένου χρονικού διαστήματος εκδοθείσες ΚΥΑ.

δ) Εφόσον δηλώσεις περί μη εξέτασης μαρτύρων  αποσταλούν  εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα εντάσσεται στο πινάκιο ή στο έκθεμα προς εκφώνηση, άλλως αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται παρουσία δικηγόρων ή διαδίκων. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να μεριμνούν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των εγγράφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ και την ειδική νομοθεσία που ισχύει και αναφέρεται σε προηγηθείσες πράξεις.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις παραδεκτών παρεμβάσεων τρίτων στο ακροατήριο, σε όποιες διαδικασίες αυτό επιτρέπεται, απαιτείται και από τον παρεμβαίνοντα δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, άλλως, η υπόθεση εμπίπτει στις διατάξεις περί αναστολής της δίκης, με σημείωση του κρίνοντος δικαστή επί του εισαγωγικού δικογράφου και του πινακίου (εφόσον υπάρχει), άλλως με αναβολή. Η δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα απαιτείται, στις περιπτώσεις που έχουν συγκεκριμένα πρόσωπο προσλάβει ιδιότητα διαδίκου τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Η ως άνω δήλωση δεν πρέπει να συγχέεται με τη δήλωση παράστασης κατ’ άρθρο 242 ΚΠολΔ (βλ ΚΥΑ (§ 5 βδ’ και βη’), δυνατότητα που πάντως δεν ισχύει για τα ασφαλιστικά μέτρα και την εκουσία διαδικασία, πλην των περιπτώσεων που ειδικά προβλέπονται στο νόμο ως 31.3.2021 (άρθρο 161 ν. 4764/2020). Επίσης, αιτήματα αναβολής μπορούν επίσης να υποβάλλονται συναινετικά από την παραμονή της δικασίμου σύμφωνα με το άρθρο 158 § 2 Ν. 4764/2020 (§ 5 περ βη της ως άνω ΚΥΑ) ή εφόσον δεν υπάρχει συναίνεση του αντιδίκου, προφορικά στο ακροατήριο.

Ως προς τις ένορκες βεβαιώσεις, παράλληλα με τις ρυθμίσεις της παραπάνω ΚΥΑ, ειδικές προβλέψεις περιέχονται στο άρθρο 158§4 ν. 4764/2020 (ενώπιον δικηγόρου, μεταξύ των άλλων δυνατοτήτων).

ε)Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών θα πραγματοποιείται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. Σημειώνεται πάντως ότι ισχύει παράλληλα η §5 του άρθου 158 του ν. 4764/2020 σύμφωνα με την οποία «προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί».

στ) Επιτρέπεται η όρκιση πραγματογνωμόνων.

ζ) Επιτρέπεται: α) η κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων (πλην διαταγών πληρωμής λόγω αναστολής εκτελέσεως και προς αποφυγή λόγων ανακοπής ως εκ των προθεσμιών που ισχύουν). Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις πάντως είναι δυνατή με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου κατάθεση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου.  Κατά σύσταση, προς αποφυγή συνωστισμού και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, με τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Γραμματεία. Τα αντίγραφα αυτών θα λαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο την επόμενη ημέρα. β) Η λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση κατά την κρίση του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας. γ) Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικού  είτε ηλεκτρονικά είτε εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Γραμματεία, σε περιπτώσεις επείγοντος. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη του πιστοποιητικού. Ως προς τους δικηγόρους, κατά σύσταση, μετά από προηγούμενη επικοινωνία, οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος. δ) Η νομική βοήθεια χορηγείται για όλες τις διαδικασίες, μόνο όμως για επείγουσες περιπτώσεις και μετά από ενημέρωση και έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας.

Ως προς τις ποινικές δίκες, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι κατά διαφοροποίηση των προηγούμενων ΚΥΑ, εξαιρούνται της αναστολής, μεταξύ άλλων :  α) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. β)  Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α ́95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α ́106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο άρθρο 159 παρ. 1 Ν. 4764/2020.

Τα τµήµατα της Γραµµατείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε τον αριθµό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθµη λειτουργία κάθε τµήµατος, σε συνάρτηση µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Α) Υποχρεωτική τη χρήση μάσκας (μη νοουμένης ως τέτοιας μόνο της προσωπίδας ή ασπίδας) σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, με την εξαίρεση και υπό τις προϋποθέσεις  της §2 του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ και μετά από συννενόηση με την  Συντονιστή Διαχείρισης COVID-19 κ. Ευαγγελή Γάτσια, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Τρικάλων, τηλ. 2431046733,  email: protrikgram@gmail.com, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ειδικότερα στο σχέδιο δράσης που έχει εκπονηθεί για το Πρωτοδικείο Τρικάλων.

Β) Υποχρεωτική τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του δικαστικού μεγάρου.

Γ) Οι εισερχόμενοι, στο μέγαρο, αδιακρίτως, περιλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, δικηγόρων, γραμματέων, κοινού κλπ, θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση στις περιπτώσεις που διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό.

Δ) Είναι υποχρεωτική χρήση  αντισηπτικού κατά την είσοδο όλων στο κτίριο.

Ε) Υποχρεωτικά καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων (ακροατήρια) 15 ατόμων, μη περιλαμβανομένης της συνθέσεως του Δικαστηρίου. Κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων η προσέλευση στο  χώρο της συνεδρίασης γίνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του διευθύνοντος τη συζήτηση κατ’ εξουσιοδότηση της από  6.11.2020 ΚΥΑ και της ως άνω ΚΥΑ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 113, 114 ΚΠολΔ και 333, 334 ΚΠΔ.  Κατ’ εξαίρεση κατά την κρίση του προεδρεύοντος μπορεί να υπερβούν οι παριστάμενοι σε δίκη αυτό τον αριθμό, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που ο χρόνος παραγραφής για τα πλημμελήματα συμπληρώνεται ως και 31.12.2022για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2023  ή συμπληρώνεται ο χρόνος προσωρινής κράτησης των κρατουμένων.

ΣΤ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) ήτοι ένα άτομο σε κάθε γραφείο του Πρωτοδικείου Τρικάλων.

Ζ) Το κτίριο θα εξυπηρετείται από μία μόνο είσοδο από την οδό Γεωργάκη Ολυμπίου.

Η) Η εξυπηρέτηση του κοινού υποχρεωτικά  γίνεται κατόπιν ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας και σε επείγουσες περιπτώσεις. Αναρτάται κατάλογος με τα τηλέφωνα κάθε τμήματος του Πρωτοδικείου. Στα τμήματα με ιδιαίτερη έκθεση (πχ πιστοποιητικών), καθορίζεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο η διαμόρφωση του χώρου  κοντά στην είσοδο του κτιρίου (Γεωργάκη Ολυμπίου) για παραλαβή και παράδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί. Ως προς τους δικηγόρους ισχύει η §2 του άρθρου 34 του ν.4194/2013, σε συνδυασμό ωστόσο με τις παραπάνω διατάξεις και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σκοπό την πρόληψη διασποράς από τον κορωνοϊό (τήρηση αποστάσεων, χρήση μη ιατρικής μάσκας), μετά από συννενόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, κατά σύσταση, στην περίπτωση.

ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (με τη σύνδεση Internetκαι επομένως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -protrikgram@gmail.com- να λειτουργεί κανονικά ωστόσο), ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦVΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΏΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ :

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

κα Γάτσια 2431046733, 6976373296

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

κα Μανάκου  2431046784, 6978643371

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ,ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ & ΑΠΟΛΗΨΙΜΩΝ

κα Κούτσικου 2431046778, 6973054953

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ κα Πετσέτα  2431046782, 6947722840

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  κα Μπέμπη  2431046796, 6980451992

Τηλέφωνα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Γραμματειών

Τρίκαλα, 11 Ιανουαρίου 2021

Η  Διευθύνουσα  το Πρωτοδικείο Τρικάλων

 

alt

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

  • YpirProtEirin
    Υπηρεσίες Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου Τρικάλων

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

  • Ekthemata DST
    Τρέχοντα Εκθέματα: Τρικάλων (Πολιτικά, Ποινικά) Εφετείου Λάρισας (Ποινικά, Διοικητικά)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

  • NomikiVoitheiaLogo2
    Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.