Εκτύπωση
PDF

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

Αριθμός  309/2020

 

ΠΡΑΞΗ

( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων διαδικασίας μικροδιαφορών

των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 6.4.2020 και στις 4.5.2020 σε νέα δικάσιμο

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ),

β) τη διευκόλυνση των διαδίκων και την εξοικονόμηση της δαπάνης επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων που θα βάρυναν κανονικά τον επιμελέστερο διάδικο και, τέλος,

γ) το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της υπηρεσίας καθώς και τις υπηρεσιακές αυτής δυνατότητες και ανάγκες σε συνδυασμό με την υπέρμετρη επιβάρυνση κατά τον παρόντα χρόνο του Ειρηνοδικείου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ( οίκοθεν ) επαναφορά ( επαναπροσδιορισμό ) των υποθέσεων διαδικασίας μικροδιαφορών, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 6.4.2020 και στις 4.5.2020, προκειμένου αυτές να συζητηθούν κατά τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ( νέες ) δικασίμους:

Ι. Ορίζεται Νέα ημερομηνία δικασίμου : 2.11.2020 (ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.), 11.1.2021 (ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.), 8.2.2021 (ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.), 5.4.2021 (ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.), 20.09.2021 (ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.΄) και 4.10.2021 (ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.)Στις ανωτέρω δικασίμους επαναφέρονται για συζήτηση οι υποθέσεις διαδικασίας μικροδιαφορών που είχαν προσδιορισθεί να εκδικαστούν κατά τις δικασίμους της 6.4.2020 και 4.5.2020 (βλ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ).

II. Η επισημείωση του ως άνω ( οίκοθεν ) επαναπροσδιορισμού θα καταχωρηθεί στο εξωτερικό του φακέλου εκάστης των αντίστοιχων δικογραφιών (με την ένδειξη «…Επαναπροσδιορισμός δυνάμει της υπ’ αριθμό …. / …… πράξης του Ειρηνοδίκη στα πλαίσια εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020…», πλέον δε τούτου, με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου θα αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Τρικάλων ) .

ΙΙΙ. Η εγγραφή όλων των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα ( νέα δικάσιμος ), το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία της Γραμματείας του Δικαστηρίου και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων ( βλ. άρθρο 74 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 4690/2020 / ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ). Προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, οι νέες δικάσιμοι γνωστοποιούνται από τη Γραμματεία στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( βλ. άρθρο 74 παρ. 2 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 / ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ).

ΙV. Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, εκτός των ως άνω καταχωρήσεων, 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Τρικάλων ) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο αυτής σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής, στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Τρικάλων ), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών ( και μέλη του ανωτέρω Δικηγορικού Συλλόγου ) με αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτού και να προβούν στις σχετικές ενέργειες αλλά και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( βλ. άρθρο 74 παρ. 2 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 / ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ).Από τους ανωτέρω αποδέκτες ( Δ.Σ. Τρικάλων και Κεντρική Υπηρεσία Ν.Σ.Κ. ) θα πρέπει να αντληθούν σχετικές ( έγγραφες ή σε ηλεκτρονική μορφή ) βεβαιώσεις παραλαβής ( ή/και περαιτέρω ανάρτησης σε ιστοσελίδες αυτών ) της παρούσας πράξης, προκειμένου να «…πιστοποιείται…» η αποστολή της παρούσας πράξης επαναπροσδιορισμού στους τελευταίους και να συμπεριληφθούν ( οι βεβαιώσεις ) στο φάκελο των ανωτέρω υποθέσεων και στο πρωτότυπο της παρούσας πράξης.

Τρίκαλα, 24.06.2020

Ο Ειρηνοδίκης Τρικάλων

 

Κων/νος Γκάλης

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 2-11-2020

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 4-10-2021

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 5-4-2021

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 8-2-2021

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11-1-2021

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-9-2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • image4
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
 • image5
  ΜΑΪΟΣ 2020
 • image6
  ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 • image7
  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

 • ekthemata2
  Τρέχοντα Εκθέματα Τρικάλων (Πολιτικά - Ποινικά) - Εφετείου Λάρισας (Ποινικά - Διοικητικά)
mod_vvisit_counterΣυνολικές Επισκέψεις388609

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.