Εκτύπωση
PDF

Υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προκαταβολής από τον Δικηγόρο που καταθέτει

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Γνωστοποιείται, ότι με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 2018 αποφασίστηκε, εκτός των άλλων, ότι σε περίπτωση κατά την οποία το δικόγραφο ή η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής υπογράφεται από Δικηγόρο και κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο από άλλο Δικηγόρο, απαιτείται η έκδοση και η προσκόμιση, από τον Δικηγόρο που ενεργεί την εν λόγω διαδικαστική-δικονομική πράξη της κατάθεσης του δικογράφου, του γραμματίου προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίον είναι μέλος. 

Η προσκόμιση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών από τον υπογράφοντα το δικόγραφο ή την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής Δικηγόρο δεν αναπληρώνει σε καμία περίπτωση τη μη έκδοση, από το Δικηγορικό Σύλλογο, του προβλεπόμενου γραμματίου προκαταβολής, για την κατάθεση, στο όνομα του Δικηγόρου που το καταθέτει.

Κατόπιν αυτών, τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, συμμορφούμενα με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προβαίνουν στην έκδοση, από το Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων, του προβλεπόμενου Γραμματίου προκαταβολής, στην περίπτωση που υπογράφουν την πράξη κατάθεσης με εξουσιοδότηση.

Τρίκαλα, 23 Νοεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Γουγουλάκης

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 03 Ιούλιος 2020, 10.34 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     Αριθμός   348/2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας Ν.4605/2019, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 19/5/2020, σε νέα δικάσιμο στις 20-10-2020.   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ), β)
...
( 03 Ιούλιος 2020, 10.32 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     Αριθμός  347/2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας Ν.3869/2010 των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 23/3/2020, 24/3/2020, 26/3/2020, 27/3/2020, 30/3/2020, 27/4/2020, 28/4/2020, 29/4/2020, 30/4/2020, 25/5/2020, 26/5/2020, 27/5/2020, 28/5/2020 καιστις 29/5/2020, σε νέες δικασίμους.   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α)
...
( 03 Ιούλιος 2020, 10.31 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     Αριθμός  338/2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 13.3.2020, 3.4.2020, 8.5.2020 και στις 15.5.2020 σε νέα δικάσιμο   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ), β) τη
...
( 01 Ιούλιος 2020, 10.36 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την υπ' αριθμ. 38/2020 πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, κ. Κων/νου Γκάλη αναφορικά με την παράταση προθεσμίας-ημερομηνίας κατάθεσης προτάσεων-αντικρούσεων σε υποθέσεις (νέας) τακτικής διαδικασίας  που έληγαν από 13.3.2020 έως και 31.5.2020 λόγω αναστολής των εργασιών των
...
( 01 Ιούλιος 2020, 10.32 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την υπ' αριθμ. 37/2020 πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, κ. Κων/νου Γκάλη αναφορικά με την (οίκοθεν) επαναφορά του συνόλου των υποθέσεων  ειδικής διαδικασίας  των υποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 13.3.2020, 3.4.2020 και 15.5.2020 σε νέα
...
( 01 Ιούλιος 2020, 10.29 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την υπ' αριθμ. 36/2020 πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, κ. Κων/νου Γκάλη αναφορικά με την (οίκοθεν) επαναφορά του συνόλου των υποθέσεων  διαδικασίας μικροδιαφορών των υποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 13.3.2020, 3.4.2020 και 15.5.2020 σε νέα
...
( 01 Ιούλιος 2020, 10.24 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την υπ' αριθμ. 35/2020 πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, κ. Κων/νου Γκάλη αναφορικά με την (οίκοθεν) επαναφορά του συνόλου των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας των υποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 13.3.2020, 3.4.2020 και 15.5.2020 σε νέα
...
( 30 Ιούνιος 2020, 19.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Με σημερινή επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  Ιωάννη Βρούτση και τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ,  Χρήστο Χάλαρη,  που εστάλη σε συνέχεια των μέχρι σήμερα συναντήσεων και της πρόσφατης τηλεδιασκέψεως της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων με το Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ο  Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
...
( 30 Ιούνιος 2020, 19.05 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Με  Γνωμοδότησή της (υπ’ αριθ. 7/2020) η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστασία Δημητριάδου, διευκρινίζει ότι «η έρευνα στα βιβλία των Ειδικών Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας Πρωτοδικείου και των τηρούμενων εκεί Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται να γίνεται μόνον υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά δικηγόρου, ή υπό δικηγόρου». Επιπλέον, δικαίωμα να
...
( 26 Ιούνιος 2020, 09.18 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     Αριθμός  311/2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων διαδικασίας ειδικής των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 2.4.2020, στις 7.5.2020  και στις 14.5.2020 σε νέα δικάσιμο   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ), β) τη
...
( 25 Ιούνιος 2020, 08.29 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     Αριθμός  309/2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων διαδικασίας μικροδιαφορών των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 6.4.2020 και στις 4.5.2020 σε νέα δικάσιμο   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ), β) τη διευκόλυνση
...
( 25 Ιούνιος 2020, 08.20 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ      ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                            ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ             ΔΝΣΗ : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΑ τ.κ. 42132 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ   Το Διοικητικό   Συμβούλιο   του   Δικηγορικού  
...
( 24 Ιούνιος 2020, 11.34 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
NEWSLETTER ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων      https://solonnomologia.gr                                          Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου                                                                       www.esd.gr                  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
...
( 18 Ιούνιος 2020, 07.56 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Γνωστοποιείται, ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πταισματοδικείου Τρικάλων, Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στην οποία καλείσθε να παρευρεθείτε. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση του Συλλόγου
...
( 16 Ιούνιος 2020, 08.45 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2020″ Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο
...
( 15 Ιούνιος 2020, 10.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σε εκτέλεση της από 29-05-2020 Απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που ελήφθη συμφώνως προς το άρθρο 74§6 του Ν.4690/2020, τίθεται σε λειτουργία στο portal.olomeleia.gr η πρότυπη πλατφόρμα "Ηλεκτρονικής Κατάθεση Ενόρκων Βεβαιώσεων", η οποία παρέχει στους δικηγόρους ενώπιον των οποίων λαμβάνεται ένορκη βεβαίωση την δυνατότητα:.  Ειδικότερα: Η ανάρτηση των σκαναρισμένων ενόρκων
...
( 14 Ιούνιος 2020, 17.30 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     Αριθμός   273/2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων εκουσίας ν.4055/12 των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 16.03.2020 και στις 6.4.2020 σε νέα δικάσιμο   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α) τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ), β) τη διευκόλυνση των
...
( 12 Ιούνιος 2020, 10.30 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε παρακάτω την προκήρυξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελεποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την πλήρωση δύο(2) θέσεων διηγόρων με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
...
( 12 Ιούνιος 2020, 09.48 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο την υπ’ αριθμ. 27/2020 Πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κ. Κων/νου Γκάλη αναφορικά με την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 20-03-2020 και του συνόλου των υποθέσεων γνήσιας εκουσίας δικαιοδοσίας(ν. 4055/2012) των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε στις 20-03-2020
...
( 11 Ιούνιος 2020, 12.30 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ.Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, Πρόεδρος Εφετών, εξέδωσε πράξη για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό συζήτησης των πολιτικών υποθέσεων που είχαν προσδιοριστεί αρχικά προς συζήτηση στο διάστημα 16.03.2020 έως 31.05.2020 Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Πράξη Διευθύνουσας το Εφετείο
...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • image4
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
 • image5
  ΜΑΪΟΣ 2020
 • image6
  ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
 • image7
  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

 • ekthemata2
  Τρέχοντα Εκθέματα Τρικάλων (Πολιτικά - Ποινικά) - Εφετείου Λάρισας (Ποινικά - Διοικητικά)
mod_vvisit_counterΣυνολικές Επισκέψεις388673

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.